Vet du hva øl er for noe? Muligens ikke

[sg_popup id=878]
Hvis du spør en person om han eller hun vet hva øl er for noe. Da vil dem trolig svare: “selvsagt vet jeg det, det er malt, humle, gjær og vann”. Noen vil også referer til den “tyske renhetsloven” fra 1516 (Reinheitsgebot).

Det er sant. Definisjonen i Reinheitsgebot er ikke direkte korrekt. I Reinheitsgebot er gjær ikke nevnt. Fordi på den tiden visste dem ikke at det fantes. Loven er mer eller mindre en lov om proteksjonisme. Mens i England for noen århundre tilbake, var det forskjell mellom øl med eller uten humle. Ordet ‘beer’ ble definert som øl med humle, mens ‘ale’ var deinert som øl uten humle.

Noen få vil si at øl er “gjæret korn”. Det er mer korrekt. Men for å være helt korrekt er “Øl er en alkoholholdig, gjæret, udestilleret Drik fremstillet af Stivelse eller sukkerholdige Emner.” [1] Dette er den korrekte definisjonen av øl. Derfor vil det logisk være at sake, ofte benevnt som japansk risvin, også er øl. Her bør det påpekes noen modifikasjoner, siden i noen sake er det tilsatt destillert alkohol. Da er den mer en drink.

Hvis du tror at definisjonen for sake som øl er en ny definisjon. Da vil jeg korrigere deg. Definisjonen er i det minste fra 1800 tallet, som vi kan lese her “Øllignende Drikke hos Forskjellige Folkeslag … Japanernes Øl eller risvin, Saké er den fuldkomneste.” [1] Noen bryggerier brygger ikke bare øl, men også sake. For Japan har det vært motsatt, der sake-bryggerier begynner å brygge øl.

Men det er mer. Aca en mais-øl fra Peru, Pombe et Sorghum-øl fra Africa, Sango-lo er en ris-øl fra China og så videre. [2]

Nå vet du det.

Øl er øl, og noe som du ikke trodde var øl er også øl.

[1] Om øllets og dets udvikling fra oldtid til nutid, Dr. Olav Johan-Olsen, Frydenlunds Bryggeri, Kristiania (Oslo), MDCCC (1800)

[2] Brewing Yeast & Fermentation, Chris Boulton & David Quian, 2001