Gjenskape menneske i 3D fra DNA genom – Drodling rundt fraktalgenerator og T4-head

Dette er første enkle tanke-utkast av en fraktal generert del av et DNA genom. I dette tilfellet har jeg sett på delen T4-head.

Grunnen at jeg sjekker på dette er at T4-headminner om Dodecahedron IFS [1].  Til venstre på illustrasjons bildet har vi fraktalen med disse gitt parametre.

Fractal type : Dodecahedron IFS

Fractal parameters

Iterations : 8
Max steps : 60
AO iterations : 4

Render quality

Not – Anti-aliasing

FRACTAL

1) Fractal parameters

Scale: 2.3

Detail: 0.87

Smoothness: 1

Bounding radius: 16.58

2) Offsets

Offset x : 0.71
Offset y : 0.71
Offset z : 1.13
Shift x : 0.06
Shift y : 0.3
Shift z : 0

3) Object rotation

Rotate x : 28
Rotate y : 86
Rotate z : -36

4) Fractal rotation 1

Rotate x : -51
Rotate y : -70
Rotate z : -10

5) Fractal rotation 2

Rotate x : 7
Rotate y : -22
Rotate z : 0

Phi : 1.618

Til høgre har i en tegning av hvordan T4-headser ut [2]. Man ser at dem er ikke helt lik. Men det er korrekt retning. 

Som vi kan huske så er den satt sammen av genene 23, 24, hoc, soc, ipI, ipII, ipIII (alt DNA) fra forrige innlegg [3].

Man ser klart at det må jobbes mer med. Men vi kan se at mye av signaturen finnes i denne enkle Dodecahedron IFS fraktalen.

Har funnet noe informasjon der jeg kan gå enda mer i dybden på genene. Slik at man kan få en mer lik representasjon.

Referanse:

[1] https://hirnsohle.de/test/fractalLab/

[2] https://www.semanticscholar.org/paper/Structure-and-morphogenesis-of-bacteriophage-T4-Leiman-Kanamaru/1d1799c93f5d88cd1cf2089a9ecf1dcc91caf06d

[3] https://torandersengen.net/v2/dna-kjent-gener/