Skanne bok til pdf eller annet media

Lang erfaring i å skanne forskjellige papirbasert media og konvertere den til elektronisk lesbar media for datamaskiner eller andre elektroniske enheter.

Dette har jeg gjort i flere år på privat basis, der bøker av stor interesse er konvertert til å kunne leses på en datamaskin.

Under førstegangstjenesten var jeg ansatt den eneste hustrykker i flyvåpnet for Bodø flystasjon.

Jeg tar på meg oppdrag der man skanner inn dokumenter, skriv eller bøker for så å konverterer den til PDF-formatert fil. Men også kan lage webbasert side med indeksering av kapitel innhold, eller blabare nettbøker.

Kan også utføre tekstkonvertering og lagre den til f.eks. Word-formatert fil.

Er veldig nøye på at orginal materialet ikke bli skadet under konverteringen. Desto eldre bøkene er kan lim være ganske porøs. Noen bokbinder metoder er mer skjører enn andre.

Ta kontakt om pris og ønsker.