Slå sammen to eller flere videofilmer til en stor en

[sg_popup id=”878″ event=”onLoad”][/sg_popup]

Å slå sammen to eller flere videofilmer er av og til ønskelig. Det kan være av forskjellige grunner. En grunn er at man har redigert flere videoer og ønsker å slå den sammen. Eller at man ønsker å samle flere videoer til en komplett en.

Mitt eksempel er kommet fram som det enkleste og fungerer. Har sjekket mange tips som ser ut til å fungere men ikke har gjort det. Om det er versjon eller plattform vites ikke per dato.

Det jeg benytter meg av er FFMPEG som innhenter en tekstfil som inneholder de ønskede videoene man vil slås sammen. Der den første fil er på starten av videoen man skaper, suksessivt nedover i listen vil filene samles sammen og vil ha den siste filen som slutten av resultat videoen.

Formatet på tekst som legges inn i filen er slik: file ‘video.videoformat’ f.eks. file ‘video.mp4’

Her er et eksempel på en slik tekstfil som kan brukes med FFMPEG kommandoen.

liste.txt

Denne tekstfilen inneholder denne informasjonen

file 'videodel1.mp4'
file 'videodel2.mp4'

FFMPEG kommando man kjører er dette i MSDOS-shell:

ffmpeg -f concat -i liste.txt -c copy -fflags +genpts samlet.mp4

Enkelt!

Les om et annet video tips:

Enkle tips om video og lyd, uttrekk eller sammenslåing

Frontbilde av Chris Lawton (Unsplash)