Aktivere Remote Desktop på en annen Windows maskin

Har man ikke opplevd at man får denne meldingen når man starter Remote Desktop Connection (mstsc.exe)?

[sg_popup id=”878″ event=”onLoad”][/sg_popup]Du vet at maskinen er på og er tilkoplet nettet, kan også være en virtuell maskin og du har ikke tilgang til administrasjonsprogrammet i f.eks. VMware. Hva gjør du da? Når du må gjøre noe på denne spesifikke maskinen og det er ingen til å hjelpe deg med problemet.

Denne metoden som følger nedenfor har reddet meg i flere slike situasjoner.


Det gjelder å finne ut hvorfor Remote Desktop Connection ikke fungerer. Den enkleste er å sjekke over nett om Remote Desktop Protokoll (RDP) tjenesten er startet.

Det kan startes ved å skrive inn services.msc i søke eller kjør-feltet og trykke return-tasten.


Merke «Services (local)» med musen og høyreklikker på musen. Velg så «Connect to another computer».


Skriv deretter inn navnet på den maskin man ønsker å nå. Det kan enten være ip-adressen eller selve maskinnavnet.Avhengig av rettigheter vil man få tilgang eller ikke. Får man ikke tilgang så kommer denne meldingen opp.Har man en tilkobling via services.msc er det kun å lete etter navn som starter på Remote Desktop.


Det er to tjenester som må startes. Det er Remote Desktop Configuration og er Remote Desktop Services.

Har man fått startet denne så er det en god start.

Men det betyr ikke at man kan logge seg inn med Remote Desktop Connection. Det kan være at tillatelsen for å tilkople seg ikke er aktivert på maskinen.Slik ser det ut hvis man ikke har gitt fjerntilgang.


Det du trenger å gjøre er å laste ned ett lite program siden psexec.exe ikke er et standardprogram i Windows. Den lastes ned fra denne linken

https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec

Følg deretter instruksjonen for installasjon av psexec i dokumentasjonen. Det er enkelt å gjøre.For å kunne kjøre denne kommandoen bør man først skrive CMD eller COMMAND i søke eller kjør-feltet og deretter trykke return-tasten. Da får du opp et MSDOS shell.

Skriv så denne kommandoen:

psexec \\<datamaskinnavn eller ip-adressen> reg add “hklm\system\currentcontrolset\control\terminal server” /f /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0

Men er du fortsatt uheldig er det fordi brannmuren er satt på og blokkerer fjerntilgangsporten 3389.Da kan du kjøre dette VBS skriptet med navnet RDPtilgang.vbs lastes ned via denne linken.

if (wscript.arguments.count <> 1) then

wscript.echo “Bruk: RDPtilgang IP eller maskinnavn”

wscript.quit 1

end if

strComputer = wscript.arguments.Item(0)

strCommand = “netsh advfirewall firewall add rule name=” + Chr(34) + “Open RDP access 3389″ + Chr(34) + ” dir=in action=allow protocol=TCP localport=3389″

Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:” & “{impersonationLevel=impersonate}!\\” & strComputer & “\root\cimv2”) Set objProcess = objWMIService.Get(“Win32_Process”) errReturn = objProcess.Create(strCommand, null, null, intProcessID)

If errReturn = 0 Then Wscript.Echo “notepad.exe was started with a process ID: ” & intProcessID

Else

Wscript.Echo “notepad.exe could not be started due to error: ” & errReturn End If


For å kjøre dette VB scriptet skriver du det på denne måten:


RDPtilgang.vbs xxx.xxx.xxx.xxx (for IP adressen)


Eller


RDPtilgang.vbs datamaskinnavn

Får man ingen feilmelding så er alt klart.


Så oppsummert har vi startet RDP tjenestene på mottaker maskin, vi har aktivert tillatelsen for RDP tilgang, og til slutt har vi åpnet opp i brannmuren for å RDP fjerntilgangen.