Bruk PowerShell for å løse Quiz

Vi har sett flere ganger en Quiz der vi skal telle hvor mange trekanter finnes det.

[sg_popup id=”878″ event=”onLoad”][/sg_popup]

Det man kan gjøre er enten å telle det manuelt, eller å finne en formel for det.

Dette var problemstillingen jeg hadde da jeg var utplassert på flystasjonen på Bodø. Vi alle vet at det er lite å gjøre. Så da har man tid å forbruke tiden på noe. En av dette var å løse dette problem. Det jeg fant ut var dette.

Fra formelen f(n) = ( 2 n3 + 5 n2 + 2 n – n (mod 2) )/8

der n er antall vertikale linjer.

Denne formel kan legges i en PowerShell skript som vist nedenfor.

# powershell -ExecutionPolicy ByPass -File .\TellTrekanter.ps1 -n

param ([int]$n)

$r = (2 * [math]::pow( $n, 3  ) + 5 * [math]::pow( $n, 2 ) + 2 * $n - $n % 2) / 8
$r

Denne kan lastes ned her.

Skriver man inn n = 1

.\TellTrekanter.ps1 -n 1

Vil svaret vært selvsagt 1.

Skriver man inn n = 4

.\TellTrekanter.ps1 -n 4

Er svaret 27

Enkelt.