Python – Enkelt program for å laste ned YouTube videoer

[sg_popup id=878]
Det er flere ganger at man ønsker å laste ned flere YouTube videoer, siden man har samlet på interessant YouTube videoer. Der man kan se på dem når man er frakoplet nettverket. Mulig bruk er for skole, reise eller synes at videoene er fint å ha. Man vet aldri om den borte den neste dag.

Men men ønsker heller ikke å installere inn programmer lokalt på PCen eller på nettleseren. Fordi man kan få inn uønskede funksjoner eller kan forårsake problemer mer andre programmer man sårt trenger og bruker.

Her har jeg laget et lite Python skript som gjør denne jobben for deg. Metoden er at den laster ned en og en video, ved å lese fra en eller flere text filer. Fordelen med dette er at man bruker mindre båndbredde og ting blir raskere lastet ned.

Det man trenger å installere først Python og så pytube (pip install pytube)

Lage en liste og de videoer man ønsker å ta ned. Det man kun trenger å gjøre, er å lage en text fil med YouTube video parameter informasjonen. Som vist her:

YouTubeDownload.txt
BlHxRdi_OC4
zwO-0mzbbxI
LhUB857ORzo
vKbdkFC_M6U

Siden YouTube kan komme med forskjellige nettverksadresse format er det best å ta med det som er det viktigste, nemlig video parameter. Typisk nettverksadresse format som dukker opp er:

https://youtu.be
https://www.youtube.com
https://m.youtube.com

Grunnen til at jeg ikke tar med hele linken er at man også lager en sjekkliste over tidligere nedlastede videoer. Man trenger ikke å laste ned samme video to ganger. Filen som holder oversikt over dette heter donelist.txt. Denne filen er plassert under STORE katalogen.

Alle nedlastende videoene flyttes til underkatalog STORE. Men også legger med dato og tid i filnavnet. Grunnen til dette er å forsikre seg om at man ikke overskriver forskjellige videoer med samme navn.

Har også lagt med en loggfil under STORE katalogen som kun lagrer de videoer som ikke ble lastet ned.

For å kjøre YouTube nedlaster Python programmet bruker man denne kommandoen

python YTdownload.py YouTubeDownload.txt

Men kan kan også benytte deg av flere Youtube fil lister.

python YTdownload.py fil1.txt fil2.txt “fil navn.txt” …

NB! Denne koden laster ikke ned videolister. Denne laster ikke ned private- eller alders kontrollert videoer.

Filnavn: YTdownload.py