Tips om InstallShield og MSI programmer pakkes ut uten å installere dem

Det er ofte ønske om å kunne pakke ut en installasjonspakke for å kunne analysere hva som pakken inneholder. Men ønsker ikke å installere programmet.  I denne korte artikkel har jeg tatt for meg to installasjonprodukter. 

Er installasjonspakken generert av InstallShield eller er av Windows Installer (MSI), kan man pakke den ut til en definert katalog.

Nedenfor er det eksempler på hvilke kommandoer man kjører for å pakke dem ut, Relatert til respektiv installasjonsprogram.

InstallShield  

Pakke ut EXE fil som er pakke av InstallShield
<file.exe> /s /x /b”<target-folder>” /v”/qn”

Windows Installer (MSI)

Pakke ut MSI fil som er pakke av Windows Installer
msiexec /a “<PATH\file.MSI>” /qb TARGETDIR=”<target-folder>”

Frontbilde av chuttersnap (Unsplash)

[sg_popup id=”878″ event=”onLoad”][/sg_popup]