Kunst

Go to Betting Gods!

Kunst får folk til å betrakte det vakre og reflektere over det mørke. Kunst kan ha forskjellige former. Det er fra banale til det obskøne. Siden jeg er interessert i kunst, ikke bare å se og lese om kunst. Jeg også driver å tegner og maler litt.

Som Renoir sa det ganske beskrivende «I would never be an artist if women do not have breasts.»

For min del er surrealismen den som ligger meg nærmest, ikke bare at den er ofte teknisk men at den også tar for seg paradokser og absurditeter. Skal man forstå verden må man ha kunnskap om ting som ikke alltid passer inn. Men slik er livet. Det er ikke lett. De som mener det motsatte har ikke levd.