Er fremtidens bil en konvertert bensinbil som kjører på hydrogen?

Vi hører forskjellige alternativer til bensin som drivstoff. Der det er fremmet forskjellige varianter av alternativer. Her er de mest kjente. Har bevisst ikke tatt med Thorium. Av den enkle grunn at teknologien er ikke presentert.

[sg_popup id=”878″ event=”onLoad”][/sg_popup]

Diesel som alternativ til bensin

Utvikleren av dieselmotoren hadde som mål å benytte olje fra peanøtter. Produksjon av diesel er blitt testet med forskjellige råvarer, alt fra frityrolje til planteolje fra avfall relatert til matproduksjonen. Forsøk med avfall av raps er f.eks. testet i Danmark. Men det kreves er en egen motor for at drivstoffet vil fungere. En dieselmotor.

Det er krangel om diesel biler forurenser mer enn bensin biler. Pluss at det er noe kritikkverdig å produsere bio-diesel fra mat. Det har en del etiske betraktninger, og er ikke spesielt høyverdig.

Elektrisitet som alternativ til bensin

Bensin- og elektriske biler hadde sin tidlige start samtidig, noe som kan virke underlig. Men slik er historien. Selv analoge og digital fotografi hadde sin start samtidig.

Elektrisk motor er blitt brukt lenge, men det er i de senere tider at elbil har fått en renessanse. Ulempen med elbil er at man må ha spesialiserte ladestasjoner fordelt over hele landet. Men fordelen er at man kan lade opp sin bil hjemme. Problemet er at man må lage en egen bil med motor(er) spesialisert for elektrisk drift. Tyngden kommer inn, det kreves mange batterier. Da må mye av kraften brukes til å flytte noe som er tunge, og batterier er ikke helt miljøvennlig. Tar vi hensyn til kilden for oppladningen av batteriene kan være fra kullkraftverk. Solceller eller vindturbiner vil ikke fungere. Det er for lite energi som genereres.

Fordelen med elmotoren er at den kan lade ved nedbremsing eller at den ruller. Det er på en måte en dynamo som slår seg av og på.

Trykkluft som alternativ til bensin

Så har vi trykkluft motor. Der det er laget en bil som kan kjøre 200 til 300 kilometer på en tank med en hastighet opp til 100km/t av det franske selskapet MDI. Vet også at Tata i India har vært ute med forslag om å produsere lufttrykkbiler, men også Australia har utviklet en trykkluftbil løsning. Ulempen er at da må man konstruere en helt ny bil og motor, men også lage en trykklufttank som tåler skader og er ufarlig. Fordelen er at bilen er lett og motoren ikke blir varm. En god løsning for biler innenfor byområder.

Men det som kreves en enhet som fyller opp trykktanken enten via strøm eller drivstoff. [1,2]

Hydrogen som alternativ til bensin

Så har vi hydrogen som drivstoff. Ulempen men denne er at den er meget brannfarlig. Noe som vi kjenner fra historien. Luftskipet Hindenburg som antente 6. mai 1937 i New Jersey (USA) er noe alle har i minnet. Ironisk sett så var det en handelsblokade av helium fra USA som tvang Tyskland til å bruke hydrogen. Dette igjen medførte til elektroniske kjøkkenutstyr utvikling. Noe vi har god nytte av den dag i dag. Grunnen er åpenbar. Åpen flamme er ikke noe man nonsjalant bruker i nærheten av hydrogen. Så vedovn var nei på luftskip fylt med hydrogen.

Det har vært forsøk med å gjøre det sikkert. I Norge har man forsøkt med å lage hydrogen i pulverform. Som blir tappet over fra en pumpe inn i en hydrogen bil. Igjen ser vi det samme. At det må ha en egen designet bil og at det er en eller annen tappestasjon som er sentralisert.

Men er det ikke bedre å lage en løsning som kan omforme en bensin bil til å kjøre på hydrogen? Men også det er eieren selv som står for produksjonen av drivstoffet, i dette tilfellet hydrogenet.

Finnes det en slik løsning? Ja, det gjør det. Bob Lazar fra United Nuclear Corporation har en slik løsning [3]. Der man ikke trenger å lage en ny bil, men omforme bilen til å kjøre på hydrogen. Men ikke bare det er hydrogen-tankene sikker, mer sikker enn bensintank.

Siden hydrogenet er ikke i gass form med er bindet sammen med Lithium-6 deuteride. Der hydrogen-gassen blir frigjort via oppvarming, der kun den fraksjon av hydrogen-gass som trengs blir frigjort som drivstoff. Siden det krever et bestemt trykk for å mate motoren er en tank ikke nok, men løses ved å ha fire små tanker. Men hva med å produsere hydrogenet [5]?


Klart det er tenkt på. Det man kun gjør er å tilkople vannslangen man har i hagen til en omformer som er f.eks. driftet via solceller eller vindturbin. For Norge vil vel det også via vannkraft. Der man som med ladning av el-bilen. Kople den til og la den stå over natta. [4]

Denne løsning vil gi nok drivstoff for 640 kilometer kjøring. Men siden dette er en bensinbil har man også mulighet å kjøre på bensin. Som en form for en hybridbil som er en sikkerhetsløsning. Som er bedre enn diesel, trykkluft, elbil, hybridbil eller andre løsninger.

Ulempen med denne løsningen er at store selskaper ikke tjener penger på det. Den andre problemet med denne løsningen er “bindemiddelet” for hydrogenet er Lithium-6 deuteride. Dette er klassifisert under kjernefysiskvåpen. Selv om det ikke er noe kjernefysisk med det. Men FDA i USA forbyr all form for kjøp av Lithium-6 deuteride.

Ulempen med denne løsningen er at store selskaper ikke tjener penger på det. Den andre problemet med denne løsningen er “bindemiddelet” for hydrogenet er Lithium-6 deuteride. Dette er klassifisert under kjernefysiskvåpen. Selv om det ikke er noe kjernefysisk med det. Men FDA i USA forbyr all form for kjøp av Lithium-6 deuteride.

Referanse

[1] A car that runs 200 miles on compressed air

[2] https://auto.howstuffworks.com/fuel-efficiency/vehicles/air-car.htm/printable

[3] A car that runs on air

[4] Who’s Killing the Hydrogen Car?

Lithium-6 deuteride, the hydride material used in thermonuclear weapons was devised as a means to store hydrogen more efficiently and safely. The law forbids purchasing it, at any cost.

However, the law does NOT forbid making it. This is done through a process called transmutation, a process heavily regulated by the FDA. (yes, the Food and Drug Administration) which levies massive fees for usage of a particle accelerator, the device needed to produce lithium-6 deuteride.

Yet, it is lawful to use and produce such material as a hobby.

The fact remains, government regulations based in ignorance and cronyism have crippled many scientific solutions to our current energy disaster.

[5] Hvordan en Hofmann voltameter fungerer http://www.docbrown.info/page01/ExIndChem/electrochemistry02.htm