Gjenskape menneske i 3D fra DNA genom – simulert Alfalfa mosaic virus

En kort artikkel om Alfalfa mosaic virus simulering.

Dette er ikke komplett simulering, men kun en del av genomet. 

Nemlig P2 protein-genet. Men setter vi opp som vanlig presentasjon av funksjonen Ɠ:

Ɠ(α) ε { Alfalfa mosaic virus /product=”P2 protein” CDS = 55..2427 }

Utfører iterasjon funksjonen ƪ(Ɠ,Ƒ). Får vi dette resultatet:

Sammenligner vi med elektronmikroskopbilde av Alfalfa mosaic virus kan vi se noen likheter.

Det er viktig å bemerke er at det som er simulert er ikke fra et komplett genom, men fra et gen.

Referanse:

https://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/KY810768&display=text
https://torandersengen.net/v2/dna-formel-del1/
https://torandersengen.net/v2/dna-formel-del2/

http://www.dpvweb.net/dpv/showfig.php?dpvno=46&figno=02