Hjelp til å søke og lete etter informasjon

Jeg liker å søke og lete etter informasjon på nettet. Har brukt slik informasjon til både til jobb og privat. Men jeg vet at dette tar både tid og krever en del teft.

Har selv funnet informasjon som etter ti år er kommet fram som en “nyhet” i media. Det er en del detektiv jobb med å finne fra til den informasjonen man leter etter.
Tatt også kurs i litteratursøking på NTNU (tidligere NTH) for å kjennet til både refereansesøk og patentsøking. BIBSYS som bibliotekene benytter seg av.

Ta kontakt og fortell hva du ønsker å innhente informasjon om.