Enkle tips om video og lyd, uttrekk eller sammenslåing

[sg_popup id=”878″ event=”onLoad”][/sg_popup]

Noen ganger er det ønskelig å gjøre noe med en video fil. Det kan være at man vil trekke ut lyden fra den.

Det er også ønskelig å fjerne lyd fra en video. Eller at man ønsker å legge inn en annen lyd på en video.

Nedenfor er disse tre metoder beskrevet.

Det man trenger er kun ett program som gjør dette. Et slik program er FFMPEG. Programmet er helt gratis og er ganske liten i størrelse. Så de fleste vil kunne kjøre dette uten problem.

ffmpeg filen trenger man ikke å installere. Det man trenger er kun å laste ned ffmpeg filen, så pakke den ut og så er den klar til å bli kjørt.

Her finner man ffmpeg programmet.

NB! Det er viktig å finne hvem av ffmpeg variantene man skal velge. Det er laget for både Windows (32 bits eller 64 bits), MacOS (64 bit) eller Linux varianter.

Trekke ut lyd i mp3 format fra en video

For å kunne trekke utlyden fra en video er denne enkle metoden man kan bruke.

ffmpeg -i [inn_fil] -q:a 0 -map a [ut_lydfil]

Eksempel:

ffmpeg -i video.avi -q:a 0 -map a lydfil.mp3

Det man må være klar over at det vil ta noe tid ved å trekke ut lyd fra videofilen. Men sett den på og la den kjøre i bakgrunnen.

Ta vekk lyd dra en video

For å kunne fjerne lyden i en video er denne enkle metoden man kan bruke.

ffmpeg -i [inn_fil] -vcodec copy -an [ut_videofil]

Eksempel:

ffmpeg -i video.mp4 -vcodec copy -an videonosound.mp4

Denne konverting går veldig hurtig.

Legg til lydfil til en video

For å kunne bytte ut lyden i en video er denne enkle metoden man kan bruke.

ffmpeg -i [inn_videofil] -i [inn_lydfil] -codec copy -shortest ut_videofil

Eksempel:
 
ffmpeg -i videonosound.mp4 -i lydfil.mp3 -codec copy -shortest videomix.mp4

Denne konverting går også veldig hurtig.

Enkelt!