En ny betraktning av kalkulasjon av gravitasjon

Vi har lest om endringen av hvordan jorden oppfattes, der man endret synet om at jorden består av flere plater som driver i forskjellige retninger.
Noe som tidligere be avfeiet noe som ikke var sant. Men vi kan se at det er bevegelse i jordoverflaten.

Men det er forsatt problem med dette. En av disse er at det er kun en eldre jordoverflate over vannet og yngre kun under vannet. Andre problem er at det ikke fantes dype sjøer når dinosaurer vandret på jorden. For å kunne løse dette problemet har det blitt postulert at jorden ikke har hatt en fast størrelse. Men at jorden ekspanderer. Jorden ikke har kjerne av jern, men gassfylt. Jorden ikke var glødende, men kald. Er blitt varmere på grunn av trykk og termokjernofysiske reaksjoner.

Den største problemet er hvorfor kunne dinosaurer bli så store? Det er snakk om forskjellig innhold av oksygen, noe som er en mulighet. Fordi da er atmosfæren endret. Men få tar hensyn til en forskjell i den gravitasjonelle tiltrekking. At jorden hadde mindre størrelse, med en lavere gravitasjon påvirkning på et legeme. Det har vært snakk om at dette kunne løses ved at det skapes mer materiale. Noe som mange er imot.

Derfor har jeg tatt opp spørsmålet. Vil en større jord med en gassfylt kjerne ha en annen gravitasjonaell påvirkning, kontra til en mindre jord med f.eks. en uniform fordeling av masse. Der man i begge tilfeller har identisk mengde av masse.

Vedlagt forsøk på å få svar på dette.
Kalkulasjon av gravitasjon av hel og uthulet kule.
Kalkulasjon av gravitasjon av hel og uthulet kule (forenklet).

Den pågående hypotese er at dette er korrekt.

En større jord med gass som kjerne kontra en mindre jord med lik masse, har en større gravitasjonelle påvirkning på et legeme som står på jordoverflaten.