Gjenskape menneske i 3D fra DNA genom – Gener gruppert til delene i T4

Man kan gjøre et forsøk å gruppere gener i de områder man kjenner til for bacteriophage T4. Med mål om å kunne analysere om man enkelt bygge opp delene via fraktaler. For å se om vi kan se om det er noe symmetri i genene opp mot de matematiske verdiene og formel til fraktalen.

Nedenfor er det listet delene Whiskers / Neck, Tail Fibers, BasePlate og Head.

Har listet opp også hvor i DNA genomet de respektive genene er plassert.  Men vi kan også gå mer inn i dybden. Noe som illustrasjons bildet henviser til.

Whiskers / Neck: wac, 20, 13, 14

/gene=”wac”
92129..93592

/gene=”20″
101207..102781

/gene=”13″
93624..94553

/gene=”14″
94555..95325

Tail: 3, 15, 18, 19

/gene=”3″
complement(75424..75954)

/gene=”15″
95367..96185

/gene=”18″
98536..100515

/gene=”19″
100632..101123

Tail Fibers: 34,35, 36, 37

/gene=”34″
150809..154678

/gene=”35″
154687..155805

/gene=”36″
155868..156533

/gene=”37″
156542..159622

BasePlate: 7,8,9,10,11,12,6,25,53,5,27,29,26,28,48,54

/gene=”7″
83060..86158

/gene=”8″
86151..87155

/gene=”9″
87219..88085

/gene=”10″
88085..89893

/gene=”11″
89893..90552

/gene=”12″
90549..92132

/gene=”6″
81081..83063

/gene=”25″
complement(115404..115802)

/gene=”53″
77385..77975

/gene=”5″
77959..79686

/gene=”27″
117228..118403

/gene=”29″
118878..120650

/gene=”26″
complement(115802..116428)

/gene=”26′”
complement(115802..116089)

/gene=”28″
118348..118881

/gene=”48″
120659..121753

/gene=”54″
121753..122715

Head: 23, 24, hoc, soc, ipI, ipII, ipIII (alt DNA)

/gene=”23″
104945..106510

/gene=”24″
/note=”synonym: os”
107323..108606

/gene=”hoc”
/note=”synonym: eph”
complement(110187..111317)

/gene=”inh”
/note=”synonyms: hoc.1, lip”
complement(111327..112007)

/gene=”segE”
/note=”synonym: hoc.2″
112057..112674

/gene=”soc”
complement(15331..15573)

/gene=”ipI”
complement(73591..73878)

/gene=”ipII”
complement(65416..65718)

/gene=”ipIII”
complement(65834..66415)

Referanse:

[1] https://www.semanticscholar.org/paper/Structure-and-morphogenesis-of-bacteriophage-T4-Leiman-Kanamaru/1d1799c93f5d88cd1cf2089a9ecf1dcc91caf06d

[2] https://www.dnalc.org/resources/3d/27-chromosome-map.html

[sg_popup id=”878″ event=”onLoad”][/sg_popup]