Gjenskape menneske i 3D fra DNA genom – Gener gruppert til delene i T4

Man kan gjøre et forsøk å gruppere gener i de områder man kjenner til for bacteriophage T4. Med mål om å kunne analysere om man enkelt bygge opp delene via fraktaler. For å se om vi kan se om det er noe symmetri i genene opp mot de matematiske verdiene og formel til fraktalen.

Nedenfor er det listet delene Whiskers / Neck, Tail Fibers, BasePlate og Head.

Har listet opp også hvor i DNA genomet de respektive genene er plassert.  Men vi kan også gå mer inn i dybden. Noe som illustrasjons bildet henviser til.

Whiskers / Neck: wac, 20, 13, 14

/gene=”wac”
92129..93592

/gene=”20″
101207..102781

/gene=”13″
93624..94553

/gene=”14″
94555..95325

Tail: 3, 15, 18, 19

/gene=”3″
complement(75424..75954)

/gene=”15″
95367..96185

/gene=”18″
98536..100515

/gene=”19″
100632..101123

Tail Fibers: 34,35, 36, 37

/gene=”34″
150809..154678

/gene=”35″
154687..155805

/gene=”36″
155868..156533

/gene=”37″
156542..159622

BasePlate: 7,8,9,10,11,12,6,25,53,5,27,29,26,28,48,54

/gene=”7″
83060..86158

/gene=”8″
86151..87155

/gene=”9″
87219..88085

/gene=”10″
88085..89893

/gene=”11″
89893..90552

/gene=”12″
90549..92132

/gene=”6″
81081..83063

/gene=”25″
complement(115404..115802)

/gene=”53″
77385..77975

/gene=”5″
77959..79686

/gene=”27″
117228..118403

/gene=”29″
118878..120650

/gene=”26″
complement(115802..116428)

/gene=”26′”
complement(115802..116089)

/gene=”28″
118348..118881

/gene=”48″
120659..121753

/gene=”54″
121753..122715

Head: 23, 24, hoc, soc, ipI, ipII, ipIII (alt DNA)

/gene=”23″
104945..106510

/gene=”24″
/note=”synonym: os”
107323..108606

/gene=”hoc”
/note=”synonym: eph”
complement(110187..111317)

/gene=”inh”
/note=”synonyms: hoc.1, lip”
complement(111327..112007)

/gene=”segE”
/note=”synonym: hoc.2″
112057..112674

/gene=”soc”
complement(15331..15573)

/gene=”ipI”
complement(73591..73878)

/gene=”ipII”
complement(65416..65718)

/gene=”ipIII”
complement(65834..66415)

Referanse:

[1] https://www.semanticscholar.org/paper/Structure-and-morphogenesis-of-bacteriophage-T4-Leiman-Kanamaru/1d1799c93f5d88cd1cf2089a9ecf1dcc91caf06d

[2] https://www.dnalc.org/resources/3d/27-chromosome-map.html

Vennligst registrer deg for nyheter!

Nå abonnert du på mine nye artikler. Tusen takk!

Det oppstod en feil under din registrering. Vær så snill, prøv på nytt.

TA Engen will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.