Gjenskape menneske i 3D fra DNA genom – oppdatert og simulert Hepatitt B virus

Har gjort noen små endringer på mitt program. 

Resultatet er at 3D representasjonen er mer sammensatt.

Videre har jeg benyttet at annet virus. Nemlig HepatittB viruset.

Der vi har kjørt fire generasjoner som vist nedenfor:

Ɠ1(α[n]) ε { Hepatitis B virus /gene=”S” /product=”S protein” CDS = 155..835 }

Ɠ2(α[n]) ε { Hepatitis B virus /gene=”X” /product=”X protein” CDS = 1374..1838 }

Ɠ3(α[n]) ε { Hepatitis B virus /gene=”C” /product=”precore/core protein” CDS = 1814..2452 }

Ɠ4(α[n]) ε { Hepatitis B virus /gene=”C” /product=”core protein” CDS = 1901..2452 }

Simulert i 3D vist her:

Vi kan se at simuleringen er mer konsis og enklere å se. Men det er mer arbeid å gjøre. Ser at simuleringen over flere tester viser seg å være litt for lineært. Så mer jobb må til. 

Referanse

https://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/MK628732&display=text
https://torandersengen.net/v2/dna-formel-del1/