Database design utføres på oppdrag

Trenger du hjelp til å trekke ut informasjon fra en database. Lage skreddersydde rapporter baser på en eller flere databaser. Eller trenger hjelp til å sette opp en database.

Jeg har lang erfaring med databaser, og tatt diverse Microsoft kurs i MSSQL database plattform. Andre database varianter har jeg erfaring med, slik som MySQL database eller noSQL grafisk database.

Ta kontakt og fortell dine ønsker.