Løsning på problem ved å avinstallere et program

De fleste har opplev at et program som ikke vil avinstalleres . Nedenfor har jeg laget en enkel metode for å tvinge avinstallering.

Det første man må gjøre er å gå inn i registry.

Det gjøres ved å åpne CMD og skriv REGEDIT og trykk enter

Gå fram til HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Finn ønsket katalog som inneholder det program som skal avinstalleres.

Ta kopi av katalognavn i registry.

MsiExec.exe /x{KATALOGNAVN I REGISTRY} /quiet /l*v “c:\temp\ForceUninstall.txt”

Kopiere inn katalognavn i registry som vist nedenfor

MsiExec.exe /x{221D6DB4-46E2-333C-B09B-5F49351D0980} /quiet /l*v “c:\temp\ForceUninstall.txt”

Det er smart å ta vare på hvordan fremdriften via en logg-fil. Her har man definert under c:\temp

For å kjøre kommandoen er det alltid å kjøre den i CMD i administrator modus.

Trykk enter for å starte som Administrator

Lim inn kommandoen og trykk enter. Da vil man ikke se noe. Det er derfor viktig å la den få ta seg tid på seg. Man kan sjekke status ved å lese logg-filenMan kan sjekke i Kontroll Panel for å se om programmet er avinstallert og vekk fra Windows.

Frontbilde av Steve Johnson (Unsplash)