Andre Foredrag

Jeg holder forskjellige andre typer av foredrag som ikke relaterer seg til teknikk. Det er mye man plukker opp under veien.Det er mange temaer man kan ta opp i forskjellige foredrag. Det kan være fra politisk trender i verden, teknologi utvikling som kommer, strategisk tankesett for bedrifter eller andre enheter. Hvordan etterretningsmetoder benyttes i verden. Psykologiske metoder for påvirkning. Alternative tankesett og oppfatninger.