Andre Foredrag

Jeg holder forskjellige andre typer av foredrag som ikke relaterer seg til teknikk. Det er mye man plukker opp under veien.

Det er mange temaer man kan ta opp i forskjellige foredrag. Det kan være fra politisk trender i verden, teknologi utvikling som kommer, strategisk tankesett for bedrifter eller andre enheter. Hvordan etterretningsmetoder benyttes i verden. Psykologiske metoder for påvirkning. Alternative tankesett og oppfatninger.