Dele internett via et adhoc Wifi nettverk

[sg_popup id=”878″ event=”onLoad”][/sg_popup]

Av og til ønsker man å dele sin internett tilgang med andre men ikke ønsker å skaffe utstyr for dette. Slik som et lite lokalt nettverk.

Da kan man sette opp et AdHoc Wifi lokalt nettverk på sin bærebare eller PC, for så å dele denne AdHoc Wifi tilgang med andre.

Selvsagt kreves det at eieren av internett tilgangen har en Wifi enhet installert.

Sette opp AdHoc Wifi

Man må først etablere AdHoc wifi tilgang det gjøres ved å kjøre disse to kommandoene i CMD shell (Command prompt).

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid= <Ditt SSID> key=<Ditt Passord> keyUsage=temporary

netsh wlan start hostednetwork 

Den første kommandoen er for å etablere det lokale AdHoc Wifi nettverket med et gitt SSID (Som vises i synlige Wifi-nett i omgivelsen), og det respektive passordet man har gitt til dette AdHoc Wifi tilkoblingen.

Den andre kommandoen er så enkelt som å starte AdHoc Wifi nettverk prossesen.

Venter man litt så vil dette AdHoc Wifi nettverk dukke opp i din liste over tilgjengelige Wifi-nettverk.

Her et et eksempel på hvordan man kjører kommandoene.

Først må jeg kjøre CMD-shell med Administrator rettigheter.

Det gjøres ved at man søker opp CMD, høyreklikker på den oppsøkte CMD shell valget med musa og velger “Kjør som administrator”. Avhengig av hvordan den PC er satt opp så kan man få melding om man skal tillate det. Velg så ja på dette.

Kjør disse to kommando linjene, etter at man har tenkt ut SSID navn og passord. I dette eksemplet heter AdHoc Wifi nettverk ‘AdHocWifi’ med passordet ‘HemmeligPassord’.

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=AdHocWifi key=HemmeligPassord keyUsage=temporary

netsh wlan start hostednetwork 

Man vil se som vist nedenfor et svar resultat for de respektive kjørte kommandoene.

Gi Internett tilgang til AdHoc Wifi nettverket

Nå trenger man å styre trafikk AdHoc Wifi nettverket til det nettverk som har internett tilgangen.

Det er flere måter å gjøre dette på. I dette benytter man seg av CMD shell. Skriv Control Panel i CMD shellet og trykk enter-tasten.

.Da vil Control Panel (kontrollpanelet) vises. Deretter skriver man Control Panel\All Control Panel Items\Network and Sharing Center. der det står Control Panel og trykke enter-tasten.

.Her ser man de nettverk man har tilgjengelig

Ser at AdHoc Wifi er etablert. Det er en god start.

Legg merke til navnet til Connections heter i dette tilfellet “Local Area Connection* 2“. Denne informasjonen trenger man videre.

Klikk på den tilkoplingen som har internett tilgang og nytt vindu dukker opp.

På dette vinduet klikker man på Properties og et nytt vindu dukker opp.

Her velger man først mappen “Sharing“, deretter haker man på “Allow other network users to connect trough this computer’s internet connection” og til slutt velg den tilkopling (AdHoc Wifi) man vil ha mulighet til å kople seg til internet. I dette tilfellet er det “Local Area Connection* 2“.

Klikk til slutt OK for å lukke dette vinduet. Det etter Close for å lukke det forrige vindu. Og lukk også “Network Sharing Center” og til slitt CMD-Shell vinduet.

Nå har du satt opp et lokalt Wifi tilkopling som man har internett-tilgang.

Enkelt!

Sluttkommentar

Nå er det bare for de andre PC eller laptop til å logge seg til dette Ad-Hoc nettverk.

PS! Har opplev at av og til er det noe enheter som ikke med engang ser nettverket. Men også hvis dem har logget seg på tidlig får den ikke internnett tilkopling. Normalt vil en restart av denne enheten løse problemet.

For å stoppe tilgang. Kjør denne kommandoen i CMD-Shell

netsh wlan stop hostednetwork 

Foto av John Schnobrich (Unsplash)