Gjenskape menneske i 3D fra DNA genom – Grunnleggende DNA

[sg_popup id=878]


PS! Ofte må man endre på tankesettet. Fordi når man sjekker flere ganger, kan man oppdage ting som blir oversett. Derfor er det smart å endre på hvordan man angriper problemet.

Skal man kunne bygge ut kodeanalyse må man kunne gå helt ned i det mest grunnleggende.

I DNA har vi fire bestanddeler [1,2,3,4]

Adenin som har den kjemiske formel C5H5N5


Cytosin som har den kjemiske formel C4H5N3O


Tymin som har den kjemiske formel C5H6N2O2


Guanin som har den kjemiske formel C5H5N5O

Det er målet er å finne en matematisk 3D representasjon på hver av disse elementer.

Men først må man se på hvordan den ser kjemisk ut i 3D. Nedenfor er det linker til en 3D representasjon for hvert DNA bestanddel.

Adenin : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/adenine#section=3D-Conformer&fullscreen=true

Cytosin : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/597#section=3D-Conformer&fullscreen=true

Tymin : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1135#section=3D-Conformer&fullscreen=true

Guanin : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/764#section=3D-Conformer&fullscreen=true

Spørsmålet er om bindingene er så “flate” som disse representerer. Så mulig kan man holde seg til en 2D representasjon i en 3D struktur.

Vi ser at det spiller mye på de samme strukturene og bestandler. Så her gjelder det å tenke på flere måter å få en fornuftig og enkel matematisk representasjon.

Det kan være smart å gå helt ned på atomstrukturnivå for å få en mer presis representasjon. Vi får se hvor man lander hen.

[1] https://no.wikipedia.org/wiki/Guanin
[2] https://no.wikipedia.org/wiki/Adenin
[3] https://no.wikipedia.org/wiki/Tymin
[4] https://no.wikipedia.org/wiki/Cytosin