TAE art1Flyvende maskiner

Vi alle kjenner nå flyvende maskiner, slik som fly og helikopter.
Alle kjenner til Brødrene Wright (Wilbur og Orville) som gjennomførte den første dokumenterte vellykkede flygning i et motorfly. [1]
Men som alt nytt er det alltid benektet av annerkjente vitenskapsmenn. Lord Kelvin sa at "Flyvende maskiner tyngre enn luft er en umulighet". [2]

[1] https://no.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8drene_Wright
[2] "Eksperterne udtaler...", Christopher Cerf & Victor Navasky, ISBN 87-7365-889-8, s.140, Lord kelvin, engelsk fysiker og tidligere formann for "The British Royal Socity".

Røntgenstråler

Vi alle kjenner nå røntgenstråler, spesielt ved bruk i medisin for å sjekke om det er noe brudd. Eller hos tannlegen.
Røntgenstrålene ble oppdaget 8. november 1895 av den tyske vitenskapsmannen Wilhelm Conrad Röntgen. [1]
Men som alt nytt er det alltid benektet av annerkjente vitenskapsmenn. Lord Kelvin sa at "røntgenstråler er det rene svindel". [2]

[1] https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8ntgenstr%C3%A5ling
[2] "Eksperterne udtaler...", Christopher Cerf & Victor Navasky, ISBN 87-7365-889-8, s.186, Lord kelvin, engelsk fysiker og tidligere formann for "The British Royal Socity".

Page 2 of 2
© 2016 Tor Anders Engen