TAE art1Vitenskaplige flauser

NASA gjenbruker bilder

Det dukker opp av og til at NASA ikke er helt sannferdig. I dette eksempel ser vi to bilder datert 30ende juni 2016 [1] og 17ende mai 2014 [2]. Vil ikke du også mene at disse to bilder er mer og mindre det samme?

 NasaJupiters

 

[1] http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/hubble-captures-vivid-auroras-in-jupiter-s-atmosphere
[2] http://apod.nasa.gov/apod/ap140517.html

Plantene snakker

Det ble gitt ut en bok [1] som beskriver en historie der en plante ble festet til en polygraf og man påvirket planten, fra dette fikk man diverse resultateter av behandlingen. Dette er kjent som "Backstereffekten". Dette er blitt beskrevet i en fransk krimfilm som jeg ikke husker navnet på. Filmkritikker Brita Møystad Engseth klarte ikke å gjøre noe kritikk av filmen på NRK. Kan forstå hvorfor, fordi dette har ikke vært noe kjent tema. Boken er ganske alternativ og er blitt meget kritiserte. De bedrevitere har sagt at planter ikke har slike egenskaper. Der er blitt sagt at planter har ingen evne til å kommunisere. Har ingen følelser eller bevissthet. Men nyere forskning viser at planter faktisk kan kommunisere med hverandre, til og med skille mellom om slektskap. I tilfeller vil gi kjemiskesignaler andre arter som kan hjelpe til med den faren som har dukket opp i plantens nærhet.

[1] "Plantenes hemmelige liv", Peter Tompkins og Christoph, ISBN 82-05-18420-8er , s 17 -

Fugler nedstammer fra dinosaurene

Det var i årene 1860 at den britiske naturalisten Thomas Henry Huxley studerte ett fuglefossil kalt "Archaeopteryx", han fant likheter i skjelettbein av dinosaurus typen theropoder. En familie med Tyrannosaurus rex. Dette dannet grunnlaget for å anta at det var slektskap mellom fuglene og dinosaurene. Som alt nytt, ble dette også latterliggjort. Det var ikke før den kanadiske paleontologen Philip Currie og kinesiske geologisten Ji Qiang publistere en vitenskaplig artikkel i 1998 om funn fra Kina der to små dinosauruser som tilsynelatende hadde fjær, at man tok dette mer seriøst. [1], [2]

[1] "That's Not in My Science Book: A Compilation of Little-Known Facts", Kate Kelly, ISBN 978-1589792906, s.37
[2] "Two feathered dinosaurs from northeastern China", Philip Currie & Ji Qiang et al. Nature 393 (6687), 1998, s.753–761. 

Tyngdekraften

Forsker kan si mye underlig, til og med om sitt eget tema. Sir Isaac Newton skrev dette i ett brev til Richard Bentley i 1692: "At et legeme kan påvirke på et annet gjennom et vakuum, uten påvirkning fra noe som helst annet. Hvor av bevegelse og kraft kan overføres fra det ene til det andre, er så himmelfallende absurditet, at jeg ikke tror, at noen menneske utsyrt med evnen til filosofisk tenkning noen sinne vil kunne falle for den." [1]

[1] "Eksperterne udtaler...", Christopher Cerf & Victor Navasky, ISBN 87-7365-889-8,s.179

Det elektriske lyset

For oss er det nesten en umulighet ikke å unngå det lys som er fremskaffet av elektrisitet. Vi benytter det så mye at astronomer og andre som kikker ut på natteshimmelen betraker lyeset som forsøpling. Men det er alltid en bedreviter som betraktet lys som noe fullstendig unyttig. Sir Erasmus Wilson sa dette i 1878, "Når utstillingen i Paris avslutter, er det også slutt med det elektriske lys. Vi kommer ikke til å høre mer om det". [1]

[1] "Eksperterne udtaler...", Christopher Cerf & Victor Navasky, ISBN 87-7365-889-8, s.121, William James Erasmus Wilson, kirurg og hudlege, professor ved oxford universitetet.

Bakterier

Louis Pasteur er en person som beviste at det finnes bakterier og gjær. Hans oppdagelser har gjort så mye for vår moderne liv. Gjærbakst som vi kjenner det nå er en konsekvens av hans studie i øl, men også matvaresikkerhet og til og med studie i livetsopphav. Pasteur beviste at det ikke fantes spontant dannelse av liv.

Men som alt, det er noen "seriøse" forskere som har benektet at det fantes bakterier.  Pierre Pochet, fransk fysiologiprofessor ved Toulouse Universitetet "Louis Pasteurs teori om bakterier er latterlig oppspinn. Hvordan kan man forestille seg, at disse mikroorganismer i luften skulle være tallrike nok til å utvikle seg i alle disse organiske væsker? Var det så tillfellet, ville det ha være så mange, at de dannet en tåke like tett som jern." (1872) [1]

[1] "Eksperterne udtaler...", Christopher Cerf & Victor Navasky, ISBN 87-7365-889-8, s.29

Datamaskinen

Datamaskinen, eller dator på svensk, har egentlig en lang historie. Det er hvordan man ser det. Mange tenker med engang binærsystemet når ordet datamaskin kommer opp. Det er ikke helt riktig. Det har vært forsøk på analoge som har gitt oss OPAMP, og datamaskiner basert på titallsystemet. Det er ikke bare elektriske men også mekansike slik som Baggage sin 'analytiske maskin'. Det har tidligere diskutert behovet for noe slikt. Men den største flausen må være Sir George Bidell Airy. Han sa "verdiløs" i sin vurdering for finansministeriet 15 september 1842 om Baggage sin 'analytiske maskin'. [1]

[1] "Eksperterne udtaler...", Christopher Cerf & Victor Navasky, ISBN 87-7365-889-8, s. 124, Sir George Bidell Airy K.C.B, M.A., LL.D., D.C.L., F.R.S., F.R.A.S. og kongelig britisk astronom.

Flyvende maskiner

Vi alle kjenner nå flyvende maskiner, slik som fly og helikopter.
Alle kjenner til Brødrene Wright (Wilbur og Orville) som gjennomførte den første dokumenterte vellykkede flygning i et motorfly. [1]
Men som alt nytt er det alltid benektet av annerkjente vitenskapsmenn. Lord Kelvin sa at "Flyvende maskiner tyngre enn luft er en umulighet". [2]

[1] https://no.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8drene_Wright
[2] "Eksperterne udtaler...", Christopher Cerf & Victor Navasky, ISBN 87-7365-889-8, s.140, Lord kelvin, engelsk fysiker og tidligere formann for "The British Royal Socity".

Røntgenstråler

Vi alle kjenner nå røntgenstråler, spesielt ved bruk i medisin for å sjekke om det er noe brudd. Eller hos tannlegen.
Røntgenstrålene ble oppdaget 8. november 1895 av den tyske vitenskapsmannen Wilhelm Conrad Röntgen. [1]
Men som alt nytt er det alltid benektet av annerkjente vitenskapsmenn. Lord Kelvin sa at "røntgenstråler er det rene svindel". [2]

[1] https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8ntgenstr%C3%A5ling
[2] "Eksperterne udtaler...", Christopher Cerf & Victor Navasky, ISBN 87-7365-889-8, s.186, Lord kelvin, engelsk fysiker og tidligere formann for "The British Royal Socity".

© 2016 Tor Anders Engen