TAE art1Språk

Japansk Hiragana Dakuon

Det er flere fonetiske bokstaver som heter Dakuon (゛), fordi man mangler visse fonetiske ord i det japanske språket. Her benytter man seg av kjente bokstaver de starter med k, s, t, h [1] 

hiragana dakuon

men med en skråstilt fnutt (゛). [2]

hiragana dakuon

PS! ぢ kan også uttales di. づ kan også uttales du.

Fra disse kan vi skrive disse ordene. [3] [4]

(gagaku) ががく eldste klassiske musikken i Japan.
(kagi) かぎ er en nøkkel.
(maguro) まぐろ er tunfisk.
(geri) げり er diare.
(ichigo) いちご er jordbær.

(haizara) はいざら er ett askebeger,
(jiji) じじ er aktuelt.
(mizu) みず er vann.
(anzen) あんぜん er sikkerhet
(zou) ぞう er en elefant.

(dane) だね er ikke bra, ubrukelig, håpløs.
(chidimaru) ちぢまる er å forkorte, begrense eller å lukke

(aiduchi) あいづち er lyder gitt under en samtale for å indikere forståelse.

(ude) うで er en arm.
(kodomo) こども er barn.

(kaba) かば er en flodhest
(hebi) へび er en slange
(buta) ぶた er en gris
(tabemono) たべもの er mat.
(sobo) そぼ er bestemor.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_dakuon.html
[2] http://www2.tokai.or.jp/yuki/hiragana/hiraganahyou_dakuon.gif
[3] https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:1000_Japanese_basic_words
[4] http://www.nihongodict.com/words/a/aidorujoutai-23/

Fransk forsøk på å lære del 1

I de franske talende land har dem AZERT-tastatur og kan gi noe problemer med å oss nordboere når vi skal taste inn passord med tall. Forskjellen er at man må holde shift-tasten for å få tilgang til tall.

Men nok om det. Nå er det først å kunne uttale de bokstaver som brukes i fransk

A - a
B - bé
C - cé
D - dé
E - eu
F - effe
G - gé
H - ache
I - i
J - ji
K - ka
L - elle
M - emme
N - enne
O - o
P - pé
Q - ku
R - erre
S - esse
T - té
U - u
V - vé
W - double vé
X - ixe
Y - i grec
Z - zède

[1] http://rendez-vous2.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=27508

Japansk Hiragana Han Dakuon

Man er ikke ferdig. Det er noen flere fonetiske bokstaver vi har som heter Han Dakuon, fordi det forsatt mangler visse fonetiske ord i det japanske språket. De starter med tegnene fra h konsonantene med en sirkel over seg. På lik linje vi har på norsk a og å. [1]

papipupepo

Fra disse kan vi skrive disse ordene. [2]

(paa) ぱあ er dårskap.
(pia) ぴあ er likemann, peer ett låneord fra engelsk. Derfor bruker man ikke dette alfabetet men det neste Katakana.
(pua) ぷあ er fattig, poor ett låneord fra engelsk. Derfor bruker man ikke dette alfabetet men det neste Katakana.
(pe) ぺ brukes etter personlige navn som en partikkel for å indikere spekulasjon, vilje eller invitasjon.
(poason) ぽあそん er fisk i fransk matlagning, poisson ett lånord fra fransk. Derfor bruker man ikke dette alfabetet men det neste Katakana.

[1] http://www2.tokai.or.jp/yuki/hiragana/hiraganahyou_dakuon.gif
[2] http://www.nihongodict.com/words/a/aidorujoutai-23/

Japansk Hiragana Yoon Seion

Man er forsatt ikke ferdig. Det er noen flere fonetiske bokstaver vi har som heter Yoon Seion, fordi det forsatt mangler visse fonetiske ord i det japanske språket [1]. Disse skal være relatert til portugisisk.
En digresjon tempura har opphav fra portugisisk oppdagelsesreisende og kjøpmenn som kom til japan på 1540-tallet.

Det man benytter seg er (ki) き, (shi) し, (chi) ち, (ni) に, (hi) ひ, (mi) み, (r) り sammen med (ya) や, (yu) ゆ og (yo) よ i mindre størrelse. 

HiraganaYoonSeion

Fra disse kan vi skrive disse ordene. [2]

 (kyaa) きゃあ er søke!
(kyun) きゅん er øyeblikkelig innstramming av personens bryst forårsaket av kraftige følelser
(kyo) きょ er fakkellys

(sha) しゃ er en hytte
(shuu) しゅう er Herren
(sho) しょ er ett dokument

(cha)ちゃ er te
(churasan) ちゅらさん er skjønnhet
(cho) ちょ er arbeid

(nyao) にゃお er mjau
(nyuansu) にゅあんす er nyanse, nuance ett låneord fra engelsk
(nyohouanya) にょほうあんや er totalt mørke

(hyakka) ひゃっか er mange objekter (til studie). Legg merke til den little (tsu) っ, Denne brukes for å gi en dobbel konsonant for følgende bokstav.
(hyuuhyuu) ひゅうひゅう er hylende lyd
(hyoihyoi) ひょいひょい er med smidighet

(myaku) みゃく er puls
(myuujiamu)みゅうじあむ er museum, ett låneord fra engelsk
(myou) みょう er merkelig

(ryakkai) りゃっかい er en kort forklaring
(ryuu) りゅう er en kinesisk drage
(ryodan) りょだん er en brigade

[1] http://www.saiga-jp.com/img/character/japanese_language/hiragana_katakana_list.gif
[2] http://www.nihongodict.com/words/a/aidorujoutai-23/'

 

Japansk Hiragana Yoon Dakuon

Man er forsatt ikke ferdig. Det er noen flere fonetiske bokstaver vi har som heter Yoon Dakuon, fordi det forsatt mangler visse fonetiske ord i det japanske språket [1].

Det man benytter seg er (ki) き, (shi) し, (chi) ち, (hi) ひ med en snutt (゛), sammen med (ya) や, (yu) ゆ og (yo) よ i mindre størrelse. 

HiraganaYoonDakuon

Fra disse kan vi skrive disse ordene. [2]

(gyaagyaa) ぎゃあぎゃあ er skrike
(gyugyu) ぎゅぎゅ er snorking
(gyoba) ぎょば er fiskeplasser

(ja) じゃ er vel
(ju) じゅ er bånd
(jo) じょ er hjelp

(ja) ぢゃ venter man litt med
(ju) ぢゅ venter man litt med
(jo) ぢょ venter man litt med

(byakko) びゃっこ er albino rev
(byuuden) びゅうでん er rykte
(byou) びょう er nagle

[1] http://www.saiga-jp.com/img/character/japanese_language/hiragana_katakana_list.gif
[2] http://www.nihongodict.com/words/a/aidorujoutai-23/'

 

Japansk Hiragana Yoon Han Dakuon

Man er forsatt ikke ferdig. Det er noen flere fonetiske bokstaver vi har som heter Yoon Han Dakuon, fordi det forsatt mangler visse fonetiske ord i det japanske språket [1].
De starter med tegnene fra h konsonantene med en sirkel over seg sammen med (ya) や, (yu) ゆ og (yo) よ i mindre størrelse. 

HiraganaYoonHanDakuon

Fra disse kan vi skrive disse ordene. [2]

(pyaku) ぴゃく er hundre
(pyupyu) ぴゅぴゅ er visling av vinden
(pyonpyon) ぴょんぴょん er hopper over

[1] http://www.saiga-jp.com/img/character/japanese_language/hiragana_katakana_list.gif
[2] http://www.nihongodict.com/words/a/aidorujoutai-23/

 

Page 2 of 2
© 2016 Tor Anders Engen