TAE art1Japansk

Japansk Hiragana Yoon Han Dakuon

Man er forsatt ikke ferdig. Det er noen flere fonetiske bokstaver vi har som heter Yoon Han Dakuon, fordi det forsatt mangler visse fonetiske ord i det japanske språket [1].
De starter med tegnene fra h konsonantene med en sirkel over seg sammen med (ya) や, (yu) ゆ og (yo) よ i mindre størrelse. 

HiraganaYoonHanDakuon

Fra disse kan vi skrive disse ordene. [2]

(pyaku) ぴゃく er hundre
(pyupyu) ぴゅぴゅ er visling av vinden
(pyonpyon) ぴょんぴょん er hopper over

[1] http://www.saiga-jp.com/img/character/japanese_language/hiragana_katakana_list.gif
[2] http://www.nihongodict.com/words/a/aidorujoutai-23/

 

Japansk Hiragana Yoon Dakuon

Man er forsatt ikke ferdig. Det er noen flere fonetiske bokstaver vi har som heter Yoon Dakuon, fordi det forsatt mangler visse fonetiske ord i det japanske språket [1].

Det man benytter seg er (ki) き, (shi) し, (chi) ち, (hi) ひ med en snutt (゛), sammen med (ya) や, (yu) ゆ og (yo) よ i mindre størrelse. 

HiraganaYoonDakuon

Fra disse kan vi skrive disse ordene. [2]

(gyaagyaa) ぎゃあぎゃあ er skrike
(gyugyu) ぎゅぎゅ er snorking
(gyoba) ぎょば er fiskeplasser

(ja) じゃ er vel
(ju) じゅ er bånd
(jo) じょ er hjelp

(ja) ぢゃ venter man litt med
(ju) ぢゅ venter man litt med
(jo) ぢょ venter man litt med

(byakko) びゃっこ er albino rev
(byuuden) びゅうでん er rykte
(byou) びょう er nagle

[1] http://www.saiga-jp.com/img/character/japanese_language/hiragana_katakana_list.gif
[2] http://www.nihongodict.com/words/a/aidorujoutai-23/'

 

Japansk Hiragana Yoon Seion

Man er forsatt ikke ferdig. Det er noen flere fonetiske bokstaver vi har som heter Yoon Seion, fordi det forsatt mangler visse fonetiske ord i det japanske språket [1]. Disse skal være relatert til portugisisk.
En digresjon tempura har opphav fra portugisisk oppdagelsesreisende og kjøpmenn som kom til japan på 1540-tallet.

Det man benytter seg er (ki) き, (shi) し, (chi) ち, (ni) に, (hi) ひ, (mi) み, (r) り sammen med (ya) や, (yu) ゆ og (yo) よ i mindre størrelse. 

HiraganaYoonSeion

Fra disse kan vi skrive disse ordene. [2]

 (kyaa) きゃあ er søke!
(kyun) きゅん er øyeblikkelig innstramming av personens bryst forårsaket av kraftige følelser
(kyo) きょ er fakkellys

(sha) しゃ er en hytte
(shuu) しゅう er Herren
(sho) しょ er ett dokument

(cha)ちゃ er te
(churasan) ちゅらさん er skjønnhet
(cho) ちょ er arbeid

(nyao) にゃお er mjau
(nyuansu) にゅあんす er nyanse, nuance ett låneord fra engelsk
(nyohouanya) にょほうあんや er totalt mørke

(hyakka) ひゃっか er mange objekter (til studie). Legg merke til den little (tsu) っ, Denne brukes for å gi en dobbel konsonant for følgende bokstav.
(hyuuhyuu) ひゅうひゅう er hylende lyd
(hyoihyoi) ひょいひょい er med smidighet

(myaku) みゃく er puls
(myuujiamu)みゅうじあむ er museum, ett låneord fra engelsk
(myou) みょう er merkelig

(ryakkai) りゃっかい er en kort forklaring
(ryuu) りゅう er en kinesisk drage
(ryodan) りょだん er en brigade

[1] http://www.saiga-jp.com/img/character/japanese_language/hiragana_katakana_list.gif
[2] http://www.nihongodict.com/words/a/aidorujoutai-23/'

 

Japansk Hiragana Han Dakuon

Man er ikke ferdig. Det er noen flere fonetiske bokstaver vi har som heter Han Dakuon, fordi det forsatt mangler visse fonetiske ord i det japanske språket. De starter med tegnene fra h konsonantene med en sirkel over seg. På lik linje vi har på norsk a og å. [1]

papipupepo

Fra disse kan vi skrive disse ordene. [2]

(paa) ぱあ er dårskap.
(pia) ぴあ er likemann, peer ett låneord fra engelsk. Derfor bruker man ikke dette alfabetet men det neste Katakana.
(pua) ぷあ er fattig, poor ett låneord fra engelsk. Derfor bruker man ikke dette alfabetet men det neste Katakana.
(pe) ぺ brukes etter personlige navn som en partikkel for å indikere spekulasjon, vilje eller invitasjon.
(poason) ぽあそん er fisk i fransk matlagning, poisson ett lånord fra fransk. Derfor bruker man ikke dette alfabetet men det neste Katakana.

[1] http://www2.tokai.or.jp/yuki/hiragana/hiraganahyou_dakuon.gif
[2] http://www.nihongodict.com/words/a/aidorujoutai-23/

Japansk Hiragana Dakuon

Det er flere fonetiske bokstaver som heter Dakuon (゛), fordi man mangler visse fonetiske ord i det japanske språket. Her benytter man seg av kjente bokstaver de starter med k, s, t, h [1] 

hiragana dakuon

men med en skråstilt fnutt (゛). [2]

hiragana dakuon

PS! ぢ kan også uttales di. づ kan også uttales du.

Fra disse kan vi skrive disse ordene. [3] [4]

(gagaku) ががく eldste klassiske musikken i Japan.
(kagi) かぎ er en nøkkel.
(maguro) まぐろ er tunfisk.
(geri) げり er diare.
(ichigo) いちご er jordbær.

(haizara) はいざら er ett askebeger,
(jiji) じじ er aktuelt.
(mizu) みず er vann.
(anzen) あんぜん er sikkerhet
(zou) ぞう er en elefant.

(dane) だね er ikke bra, ubrukelig, håpløs.
(chidimaru) ちぢまる er å forkorte, begrense eller å lukke

(aiduchi) あいづち er lyder gitt under en samtale for å indikere forståelse.

(ude) うで er en arm.
(kodomo) こども er barn.

(kaba) かば er en flodhest
(hebi) へび er en slange
(buta) ぶた er en gris
(tabemono) たべもの er mat.
(sobo) そぼ er bestemor.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_dakuon.html
[2] http://www2.tokai.or.jp/yuki/hiragana/hiraganahyou_dakuon.gif
[3] https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:1000_Japanese_basic_words
[4] http://www.nihongodict.com/words/a/aidorujoutai-23/

Japansk Hiragana Seion wa - wo/o - n

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene wa - wo/o - n på hiragana. [1]

Bokstaven wa ser slik ut, og tegnes på denne måten.
wa strokesBokstaven wo/o ser slik ut, og tegnes på denne måten.

wo strokes

Bokstaven ser slik ut, og tegnes på denne måten.

n strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (wani) わに som er krokodille, (hon)  ほん som er bok, (wokototen) をことてん er hjepetegn for å lese klassisk kinesisk verker.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_wawon.html

Japansk Hiragana Seion ra - ri - ru - re - ro

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene ra - ri - ru - re - ro på hiragana. [1]

Bokstaven ra ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ra strokesBokstaven ri ser slik ut, og tegnes på denne måten.

ri strokes

Bokstaven ru ser slik ut, og tegnes på denne måten.

ru strokes

Bokstaven re ser slik ut, og tegnes på denne måten.

re strokes

Bokstaven ro ser slik ut, og tegnes på denne måten

ro strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (ara) あり som er maur, (risu) りす er ekorn, (haru) はる er vår, (rei) れい som er et eksempel, (ofuro) おふろ som er bad.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_rarirurero.html

Japansk Hiragana Seion ya- yu - yo

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene ya- yu - yo på hiragana. [1]

Bokstaven ya ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ya strokes

Bokstaven yu ser slik ut, og tegnes på denne måten.

yu strokes

Bokstaven yo ser slik ut, og tegnes på denne måten

yo strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (yama) やまsom er fjell(oyu) おゆ som er varmt vann(yume  よめ som er brud.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_yayuyo.html

Japansk Hiragana Seion ma - mi - mu - me - mo

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene ma - mi - mu - me - mo på hiragana. [1]

Bokstaven ma ser slik ut, og tegnes på denne måtenLegg merke til at (ma) まskrives nesten lik som  (ho) ほ. Det er lett å blande dem sammen i det første.
ma strokesBokstaven mi ser slik ut, og tegnes på denne måten.

mi strokes

Bokstaven mu ser slik ut, og tegnes på denne måten.

mu strokes

Bokstaven me ser slik ut, og tegnes på denne måten.

me strokes

Bokstaven mo ser slik ut, og tegnes på denne måten

mo strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (kuma) くまsom er bjørn, (name)  なみ som er en bølge, (mushi) むし som er ett innsekt, (kame) かめ som er skilpadde, (momo) もも som er fersken.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_mamimumemo.html

Japansk Hiragana Seion ha - hi - fu - he - ho

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene ha - hi - fu - he - ho på hiragana. [1]

Bokstaven ha ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ha strokes

Bokstaven hi ser slik ut, og tegnes på denne måten.

hi strokes

Bokstaven fu ser slik ut, og tegnes på denne måten.

fu strokes

Bokstaven he ser slik ut, og tegnes på denne måten.

he strokes

Bokstaven ho ser slik ut, og tegnes på denne måten. Legg merke til at (ho) ほskrives nesten lik som (ha) は. Det er lett å blande dem sammen i det første.

ho strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (hana) はな som er blomst eller nese, (hito) ひと som er en person, (fuso) へそ som er navle, (hoshi) ほし som er stjerne på himmelen eller spisepinner eller bru.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_hahifuheho.html

Page 1 of 2
© 2016 Tor Anders Engen