TAE art1Språk

Forsøk på å lære fransk

Fransk er ett språk som jeg synes er ganske vakkert og behagelig. Vet at det er folk som mener at det er kun stønning, med dog det er de som favoriserer tysk.
Har alltid ønsket å lære dette språket. Så vi får se hvordan det går.

Forsøk på å lære japansk

Japansk er ett veldig fasinerende språk, ikke bare det estetiske men også flyten. Det er noen tid siden jeg lærte meg dette fasinerende språk. Så Ganbatte kudasai!

Hiragana, katakana og kanji

Det er flere måter å lære japansk på. Er det talespråket du er etter er japansk lett å starte med, på lik linje som engelsk. Men så blir det vanskeligere og vanskeligere. Da trenger du ikke å lære de japanske tegnene eller bokstanene. Ja, i japan bruker dem også bokstaver. Det ble utvilket først som hjelp til å uttale de kinesiske tegnene. Mye av problemet er at det japanske språket er forskjellig fra kinesisk. Japansk er i setningsoppbygning lik koreansk og fransk, mens kinesisk er veldig lik engelsk.
Men ønsker man ikke å lære de japanske tegnene og bokstanene, kan man bruke noe som heter romanji. Det er å bruke våre latinske bokstaver på japanske ord slik som Sony, Canon, Manga og osv. Hepburn er en slik metode, men det er også andre forskjellige måter så skrive japansk ord på med latinske bokstaver. Noen ganger brukes K, andre ganger brukes C. Slik at man kan se begge brukt i Japan. Slik som Kata og Canon. Begge starter med de samme japanske tegnet か.

I japansk har vi to bokstav alfabet. Hiragana og Katakana. Det som er litt underlig er at Katakana er enklere i form men vanskeligere å lære. I gamle dager fikk kvinner kun lov til å lære seg Hiragana. Her er en liste over disse [1]. Men det er ikke alle, noen har kommet til og andre er tatt ut.

 hiragana katakana list

Så kommer vi til tegnene som heter Kanji. Disse er lånt fra Kina som er piktogrammer. Her er noen av de mest vanligste [2]. Hvor mange tegn finnes er litt vrient å si, men jeg har en Kanji ordliste som har over 14 000 kanji.

basickanji

[1] http://www.saiga-jp.com/img/character/japanese_language/hiragana_katakana_list.gif
[2] http://image.slidesharecdn.com/970158101514877352615262055301398n-130920171614-phpapp02/95/basic-kanji-characters-list-1-638.jpg?cb=1379698002

 

Japansk Hiragana Seion a - i - u - e - o

Å lære seg japansk må man kunne uttale de bokstaver som finnes i japansk. En enkel metode er via sang [1]. Når det er gjort er det å kunne skrive. I japansk som i kinesisk er det en gitt rekkefølge man tegner (hiragana, katakana) opp bokstaver og tegn (kanji). Ta trinn for trinn, ikke for mange ord omgangen. Nå tar jeg ordene a-i-u-e-o på hiragana. [2]

Bokstaven a ser slik ut, og tegnes på denne måten.
a strokesBokstaven i ser slik ut, og tegnes på denne måten.

i strokes

Bokstaven u ser slik ut, og tegnes på denne måten.

u strokes

Bokstaven e ser slik ut, og tegnes på denne måten.

e strokes

Bokstaven o ser slik ut, og tegnes på denne måten.

o strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (ao) あお som er blå, (ie) いえ som er hus, (ue) うえ som er opp, over, på toppen.

[1]https://www.youtube.com/watch?v=PAfi3D9K7lk

[2]http://www.learn-japanese.info/writing/writing_aiueo.html

Japansk Hiragana Seion ka - ki - ku - ke - ko

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene ka-ki-ku-ke-ko på hiragana. [1]

Bokstaven ka ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ka strokes

Bokstaven ki ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ki strokes

Bokstaven ku ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ku strokes

Bokstaven ke ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ke strokes

Bokstaven ko ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ko strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (kai) かい som er et skall, (ki) き som er et tre, くうき (kuuki) som er luft, (kei) けいsom er system, (koe) こえ som er en stemme. 

Det er en viktig ting å huske. Når man får en う etter en bokstav, skal man som oftes uttale den forrige vokalen dobbelt så langt. Når man snakker er dette viktig. Fordi man kan si andre ord. Ordet くうき (kuuki) som er luft, men くき (kuki) er å forfølge. Så tren veldig godt på det.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_kakikukeko.html

Japansk Hiragana Seion sa - shi - su - se - so

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene sa-shi-su-se-so på hiragana. [1]

Bokstaven sa ser slik ut, og tegnes på denne måten.

sa strokes

Bokstaven shi ser slik ut, og tegnes på denne måten.

shi strokes

Bokstaven su ser slik ut, og tegnes på denne måten.

su strokes

Bokstaven se ser slik ut, og tegnes på denne måten.

se strokes

Bokstaven so ser slik ut, og tegnes på denne måten.

so strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (kasa) かさsom er en paraply, (sushi) すし som er sushi, (ase) あせ som er å svette. (uso) うそ er å ligge.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_sashisuseso.html

Japansk Hiragana Seion ta - chi - tsu - te -to

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene ta-chi-tsu-te-to på hiragana. [1]

Bokstaven ta ser slik ut, og tegnes på denne måten.

ta strokes

Bokstaven chi ser slik ut, og tegnes på denne måten.

chi strokes

Bokstaven tsu ser slik ut, og tegnes på denne måten.

tsu strokes

Bokstaven te ser slik ut, og tegnes på denne måten.

te strokes

Bokstaven to ser slik ut, og tegnes på denne måten.

to strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (tako) たこsom er en blekksprut, (kuchi) くち som er munn, (kutsu) くつ som er sko, (te) てsom er hånd, (oto) おと som er lyd.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_tachitsuteto.html

Japansk Hiragana Seion na - ni - nu - ne - no

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene na - ni - nu - ne - no på hiragana. [1]

Bokstaven na ser slik ut, og tegnes på denne måten.
na strokes

Bokstaven ni ser slik ut, og tegnes på denne måten.

ni strokes

Bokstaven nu ser slik ut, og tegnes på denne måten.

nu strokes

Bokstaven ne ser slik ut, og tegnes på denne måten.

ne strokes

Bokstaven no ser slik ut, og tegnes på denne måten.

no strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (nana) なな som er tallet syv, (niku) にくsom er kjøtt, (inu) いぬ som er hund, (neko) ねこ som er katt, (ono) おの som er øks.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_naninuneno.html

Japansk snaks

Når man er i Japan må man bli vant til litt andre kulturer, spesielt matkulturen. Det som er litt uvanlig for norske ganer er at det er mye hav. Ikke noe feil med det. Dette er ikke bare i Japan, men også i Korea. Har sett ungdommer sitte å gomle i seg potetgull med reke- eller blekksprut-smak. Her er en variant. En fusion. Mandel er godt, ost er godt, tørket fisk er en tilvenning. Men kombinert. Ja, det er en tilvenning.

 JapanskSnaks

Japansk Hiragana Seion ha - hi - fu - he - ho

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene ha - hi - fu - he - ho på hiragana. [1]

Bokstaven ha ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ha strokes

Bokstaven hi ser slik ut, og tegnes på denne måten.

hi strokes

Bokstaven fu ser slik ut, og tegnes på denne måten.

fu strokes

Bokstaven he ser slik ut, og tegnes på denne måten.

he strokes

Bokstaven ho ser slik ut, og tegnes på denne måten. Legg merke til at (ho) ほskrives nesten lik som (ha) は. Det er lett å blande dem sammen i det første.

ho strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (hana) はな som er blomst eller nese, (hito) ひと som er en person, (fuso) へそ som er navle, (hoshi) ほし som er stjerne på himmelen eller spisepinner eller bru.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_hahifuheho.html

Page 1 of 2
© 2016 Tor Anders Engen