TAE art1Når man jobber med enheter som er tilkoplet til nettet, er det ofte vesentlig å vite IP-adressen til den. I tilfeller der man har sendt avgårde enheten som er satt opp med en fast IP-adresse, men av en grunn har mistet oppsettet og falt tilbake til fabrikkinstillinger. Er det ikke alltid like lett å finne hvilken IP-adresse den har nå. Pluss å veilede en person i den andre enden om å sette opp enheten korrekt. kan by på problemer. Så via tipset her kan man finne IP-adressen via MAC adressen. De fleste enheter har MAC adressen klistrert på baksiden og er unik. Man kan også ha notert opp MAC adressen før man sendte ut enheten.

Published in Programmering
© 2016 Tor Anders Engen