TAE art1Powershell tips

Rate this item
(0 votes)

Mer og mer oppsett er fornuftig å kjøre via shell. Spesielt via PowerShell. Nedenfor er det en liste over noen enkle tips.

Liste ut alle installerte dot NET versjoner

Skrive ut, legge til og fjerne MIME utvidelse

Trekk ut informasjon på en PC
I dette tipset vil disse nyttige informasjon relatert til den aktive PC/Server man henter informasjonen fra.

UserName
ComputerName
FQDN
RegisteredTo
Domain
DomainRole
WindowsVersion
ServicePackVersion
OSArchitecture
BuildNumber
Manufacturer
Model
SerialNumber
ProductID
ProductKey

Sjekke status på utvalgte Windows tjenester
I dette tipset vil disse bli tjenstene sjekket
SQL Server (MSSQLSERVER)
SQL Server Agent (MSSQLSERVER)

Kjøre en sjekkliste av installerte roller og funksjoner om dem er installert eller ikke
I dette tipset vil disse bli sjekket om er installert eller ikke.

Application Server
ASP.NET 4.5
Named Pipe Activation
IIS 6 Management Compatibility
Web Server (IIS)
IIS 6 Metabase Compatibility
IIS 6 Management Console
Web Server (IIS) Support

Installasjon av IIS med ønskede roller og funksjoner
I dette tipset vil disse bli installert

Application Server
Web Server (IIS)
Web Server (IIS) Support
Named Pipes Activation
ASP
IIS 6 Management Compatibility
IIS 6 Metabase Compatibility
IIS 6 Management
ASP.NET 3.5
ASP.NET 4.5

Read 146 times Last modified on Wednesday, 05 October 2016 21:49

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

© 2016 Tor Anders Engen