TAE art1Enkel kodefeil kan gi humoristiske utslag

Det har vært vanlig å flette informasjon fra en database inn i ett dokment, for så å lage mange brev. Det eldste metoden jeg har brukt var Enable. Ett produkt som hadde både database, regneark og dokument editor. Metoden er blitt brukt av veldig mange firmaer. Det man trenger å gjøre er kun å bytte ut navn og adresse i hvert av dokumentene. Dette er veldig besparende. Men det er i visse tilfeller at det kan gå litt feil. Er man litt ukritisk med det som ligger lagret i databasen, kan man få litt humoristiske utslag. Her er ett eksempel som jeg mottok for noen år siden. 

 AktivKvinne

 

At jeg er kvinne er en litt drøy påstand. Hadde man lagt inn en enkel if - then - else linje som for eksempel her:

if (kjønn == "kvinne") {.. hent adresse ..} else {..ikke til denne personen ..}

Så hadde problemet være løst.

Plantene snakker

Det ble gitt ut en bok [1] som beskriver en historie der en plante ble festet til en polygraf og man påvirket planten, fra dette fikk man diverse resultateter av behandlingen. Dette er kjent som "Backstereffekten". Dette er blitt beskrevet i en fransk krimfilm som jeg ikke husker navnet på. Filmkritikker Brita Møystad Engseth klarte ikke å gjøre noe kritikk av filmen på NRK. Kan forstå hvorfor, fordi dette har ikke vært noe kjent tema. Boken er ganske alternativ og er blitt meget kritiserte. De bedrevitere har sagt at planter ikke har slike egenskaper. Der er blitt sagt at planter har ingen evne til å kommunisere. Har ingen følelser eller bevissthet. Men nyere forskning viser at planter faktisk kan kommunisere med hverandre, til og med skille mellom om slektskap. I tilfeller vil gi kjemiskesignaler andre arter som kan hjelpe til med den faren som har dukket opp i plantens nærhet.

[1] "Plantenes hemmelige liv", Peter Tompkins og Christoph, ISBN 82-05-18420-8er , s 17 -

Art Deco Humle

HumleArtDeco

Dette akryl bildet er basert på en ølreklame der humle er hovedtemaet. Tok ett par dager å lage.

Japansk Hiragana Seion na - ni - nu - ne - no

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene na - ni - nu - ne - no på hiragana. [1]

Bokstaven na ser slik ut, og tegnes på denne måten.
na strokes

Bokstaven ni ser slik ut, og tegnes på denne måten.

ni strokes

Bokstaven nu ser slik ut, og tegnes på denne måten.

nu strokes

Bokstaven ne ser slik ut, og tegnes på denne måten.

ne strokes

Bokstaven no ser slik ut, og tegnes på denne måten.

no strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (nana) なな som er tallet syv, (niku) にくsom er kjøtt, (inu) いぬ som er hund, (neko) ねこ som er katt, (ono) おの som er øks.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_naninuneno.html

Japansk Hiragana Seion ta - chi - tsu - te -to

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene ta-chi-tsu-te-to på hiragana. [1]

Bokstaven ta ser slik ut, og tegnes på denne måten.

ta strokes

Bokstaven chi ser slik ut, og tegnes på denne måten.

chi strokes

Bokstaven tsu ser slik ut, og tegnes på denne måten.

tsu strokes

Bokstaven te ser slik ut, og tegnes på denne måten.

te strokes

Bokstaven to ser slik ut, og tegnes på denne måten.

to strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (tako) たこsom er en blekksprut, (kuchi) くち som er munn, (kutsu) くつ som er sko, (te) てsom er hånd, (oto) おと som er lyd.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_tachitsuteto.html

Hvorfor må man skrive ToString eller lignende i koden?

Ofte må man legge inn en "forklaring" hvis man skal skrive ut en parameter i forskjellige programspråk. 


int i = 75;
Console.WriteLine(i.ToString());


Man kan lure på hvorfor man må gjøre slikt? At man må knote inn informasjon som virker innlysende for den som skriver kode.

Det er tre grunner:

- Latskap av dem som lager interpreter eller kompilatoren. Det var litt i gamle dager.
- I moderne programspråk kan interpreter eller kompilatoren bli forvirret, fordi man kan gi forskjellige "egenskaper" til de forskjellige konverterings typene. 
- Forenkler programmering fordi de oppfører seg som en funksjon.

 

Hvis interpreter eller kompilatoren ikke er 100% sikker på hva som skal skje, kan vi få SISO (søppel inn, søppel ut) problem.

Japansk Hiragana Seion sa - shi - su - se - so

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene sa-shi-su-se-so på hiragana. [1]

Bokstaven sa ser slik ut, og tegnes på denne måten.

sa strokes

Bokstaven shi ser slik ut, og tegnes på denne måten.

shi strokes

Bokstaven su ser slik ut, og tegnes på denne måten.

su strokes

Bokstaven se ser slik ut, og tegnes på denne måten.

se strokes

Bokstaven so ser slik ut, og tegnes på denne måten.

so strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (kasa) かさsom er en paraply, (sushi) すし som er sushi, (ase) あせ som er å svette. (uso) うそ er å ligge.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_sashisuseso.html

Hvorfor er ølflaskene farget?

Man ofte hører at folk lurer på hvorfor en ølflasker er brune?

ol brun

Det er en enkel grunn for dette. Det er kun for beskyttelse mot sollys.

I eldre dager var det keramikk. Vi finner det av og til brukt i disse dager. En annen metode er å legge på maling som "sunblock".

ol keramikk malt

Men vi ser at det er finnes både grønn og blanke ølflasker.

Dette er av to grunner:
- En reklame gimmick [1].
- Noen øl kan tåle sollys bedre og kan oppbevares i blanke- eller grønnfargede ølflasker. Ølet er produsert med humle-ekstrakt som ikke har isohumuloner [2].

ol blank grnn

Som belgierne sier "ingen seriøs brygger putter øl på blank flaske"!

MortSubiteUsukret

Det finnes alltid unntak. Dette er usukret Mort Subite som har både skrukork og er på blank flaske. Dette var ett privat smaksbrygg mellom restauranteieren og bryggeren på Mort Subite.

[1] http://www.professorbeer.com/articles/skunked_beer.html

[2] http://deersted.com/article/lflaske

 

Programmering eller skripting?

Driver man med programmering eller skripting? I gamle dager skilte man mellom EDB (Elektronisk databehandling) og ADB (Administrativ databehandling). EDB var C og Assembler, der fikk man ikke noe gratis. Mens ADB var å gjøre noe kode i Word eller Excel og alt var tilrettelagt. EDB folk så ned på ADB folkene, fordi ADB folkene drev med enkel kode. EDB folkene prøvde å kode så kompakt og avansert som mulig. Det var når man ikke hadde mye minne, lav mikroprosessorhastighet og ganske liten diskplass.

Enkel kan man si at programmering er EDB og skripting er ADB. Men verden er ikke så enkel. Nå er det meste av programmering en blanding av gammel type av programmering og skripting. Man ser dette også godt i spillprogrammering. Tidligere måtte man lagt alt fra bunnen av. Nå er det egne spillgeneratorer, der man driver med noe skriptkode. Det er grunnen til at mange spill er like, fordi dem gjør ikke alt fra bunnen av.

Det er fordeler med at man bruker mer "moduler" er at man kan lage ett program i en fei. Ulempen er at man ikke har 100% kontroll over programmet og kan være en sikkerhetsrisiko.

Japansk Hiragana Seion ka - ki - ku - ke - ko

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene ka-ki-ku-ke-ko på hiragana. [1]

Bokstaven ka ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ka strokes

Bokstaven ki ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ki strokes

Bokstaven ku ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ku strokes

Bokstaven ke ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ke strokes

Bokstaven ko ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ko strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (kai) かい som er et skall, (ki) き som er et tre, くうき (kuuki) som er luft, (kei) けいsom er system, (koe) こえ som er en stemme. 

Det er en viktig ting å huske. Når man får en う etter en bokstav, skal man som oftes uttale den forrige vokalen dobbelt så langt. Når man snakker er dette viktig. Fordi man kan si andre ord. Ordet くうき (kuuki) som er luft, men くき (kuki) er å forfølge. Så tren veldig godt på det.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_kakikukeko.html

© 2016 Tor Anders Engen