TAE art1Kjernen til ett C# program

Når man programmerer er det viktig å kjenne til kjernen i programspråket. Her er kjernen til ett C# program. [1]

using System;
namespace YourNamespace
{
 class YourClass
 {
 }

 struct YourStruct
 {
 }

 interface IYourInterface
 {
 }

 delegate int YourDelegate();

 enum YourEnum
 {
 }

 namespace YourNestedNamespace
 {
  struct YourStruct
  {
  }
 }

 class YourMainClass
 {
 static void Main(string[] args)
  {
  //Your program starts here...
  }
 }
}

Litt ekstra. Retur av integer og tar imot parametere. Hvis det er ønskelig eller behov for.

static int Main(string[] args)
{
return 0;
}

[1] https://msdn.microsoft.com/nb-no/library/67ef8sbd.aspx

Fransk forsøk på å lære del 1

I de franske talende land har dem AZERT-tastatur og kan gi noe problemer med å oss nordboere når vi skal taste inn passord med tall. Forskjellen er at man må holde shift-tasten for å få tilgang til tall.

Men nok om det. Nå er det først å kunne uttale de bokstaver som brukes i fransk

A - a
B - bé
C - cé
D - dé
E - eu
F - effe
G - gé
H - ache
I - i
J - ji
K - ka
L - elle
M - emme
N - enne
O - o
P - pé
Q - ku
R - erre
S - esse
T - té
U - u
V - vé
W - double vé
X - ixe
Y - i grec
Z - zède

[1] http://rendez-vous2.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=27508

Japansk Hiragana Dakuon

Det er flere fonetiske bokstaver som heter Dakuon (゛), fordi man mangler visse fonetiske ord i det japanske språket. Her benytter man seg av kjente bokstaver de starter med k, s, t, h [1] 

hiragana dakuon

men med en skråstilt fnutt (゛). [2]

hiragana dakuon

PS! ぢ kan også uttales di. づ kan også uttales du.

Fra disse kan vi skrive disse ordene. [3] [4]

(gagaku) ががく eldste klassiske musikken i Japan.
(kagi) かぎ er en nøkkel.
(maguro) まぐろ er tunfisk.
(geri) げり er diare.
(ichigo) いちご er jordbær.

(haizara) はいざら er ett askebeger,
(jiji) じじ er aktuelt.
(mizu) みず er vann.
(anzen) あんぜん er sikkerhet
(zou) ぞう er en elefant.

(dane) だね er ikke bra, ubrukelig, håpløs.
(chidimaru) ちぢまる er å forkorte, begrense eller å lukke

(aiduchi) あいづち er lyder gitt under en samtale for å indikere forståelse.

(ude) うで er en arm.
(kodomo) こども er barn.

(kaba) かば er en flodhest
(hebi) へび er en slange
(buta) ぶた er en gris
(tabemono) たべもの er mat.
(sobo) そぼ er bestemor.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_dakuon.html
[2] http://www2.tokai.or.jp/yuki/hiragana/hiraganahyou_dakuon.gif
[3] https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:1000_Japanese_basic_words
[4] http://www.nihongodict.com/words/a/aidorujoutai-23/

Japansk Hiragana Seion wa - wo/o - n

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene wa - wo/o - n på hiragana. [1]

Bokstaven wa ser slik ut, og tegnes på denne måten.
wa strokesBokstaven wo/o ser slik ut, og tegnes på denne måten.

wo strokes

Bokstaven ser slik ut, og tegnes på denne måten.

n strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (wani) わに som er krokodille, (hon)  ほん som er bok, (wokototen) をことてん er hjepetegn for å lese klassisk kinesisk verker.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_wawon.html

Japansk Hiragana Seion ra - ri - ru - re - ro

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene ra - ri - ru - re - ro på hiragana. [1]

Bokstaven ra ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ra strokesBokstaven ri ser slik ut, og tegnes på denne måten.

ri strokes

Bokstaven ru ser slik ut, og tegnes på denne måten.

ru strokes

Bokstaven re ser slik ut, og tegnes på denne måten.

re strokes

Bokstaven ro ser slik ut, og tegnes på denne måten

ro strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (ara) あり som er maur, (risu) りす er ekorn, (haru) はる er vår, (rei) れい som er et eksempel, (ofuro) おふろ som er bad.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_rarirurero.html

Japansk Hiragana Seion ya- yu - yo

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene ya- yu - yo på hiragana. [1]

Bokstaven ya ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ya strokes

Bokstaven yu ser slik ut, og tegnes på denne måten.

yu strokes

Bokstaven yo ser slik ut, og tegnes på denne måten

yo strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (yama) やまsom er fjell(oyu) おゆ som er varmt vann(yume  よめ som er brud.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_yayuyo.html

Kaffe i en litt uvanlig form

Når man besøker andre land er det ganske morosamt å se hvordan man løser saker på en litt annen måte en vi er vant med.
Fra Korea har man en løsning på hurtigkaffe. Ha dem i te-poser. 

kaffe

Kaffetypen er av Blue Mountain, en kaffe type som er litt vanskelig for oss å få tak i. Siden 98% av produksjonen er kjøpt opp av japanerne. Den er mild på smak og har nesten melkekarakter. Kan nesten referer til te med melk.

 

 

Japansk Hiragana Seion ma - mi - mu - me - mo

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene ma - mi - mu - me - mo på hiragana. [1]

Bokstaven ma ser slik ut, og tegnes på denne måtenLegg merke til at (ma) まskrives nesten lik som  (ho) ほ. Det er lett å blande dem sammen i det første.
ma strokesBokstaven mi ser slik ut, og tegnes på denne måten.

mi strokes

Bokstaven mu ser slik ut, og tegnes på denne måten.

mu strokes

Bokstaven me ser slik ut, og tegnes på denne måten.

me strokes

Bokstaven mo ser slik ut, og tegnes på denne måten

mo strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (kuma) くまsom er bjørn, (name)  なみ som er en bølge, (mushi) むし som er ett innsekt, (kame) かめ som er skilpadde, (momo) もも som er fersken.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_mamimumemo.html

Japansk Hiragana Seion ha - hi - fu - he - ho

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene ha - hi - fu - he - ho på hiragana. [1]

Bokstaven ha ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ha strokes

Bokstaven hi ser slik ut, og tegnes på denne måten.

hi strokes

Bokstaven fu ser slik ut, og tegnes på denne måten.

fu strokes

Bokstaven he ser slik ut, og tegnes på denne måten.

he strokes

Bokstaven ho ser slik ut, og tegnes på denne måten. Legg merke til at (ho) ほskrives nesten lik som (ha) は. Det er lett å blande dem sammen i det første.

ho strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (hana) はな som er blomst eller nese, (hito) ひと som er en person, (fuso) へそ som er navle, (hoshi) ほし som er stjerne på himmelen eller spisepinner eller bru.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_hahifuheho.html

Japansk snaks

Når man er i Japan må man bli vant til litt andre kulturer, spesielt matkulturen. Det som er litt uvanlig for norske ganer er at det er mye hav. Ikke noe feil med det. Dette er ikke bare i Japan, men også i Korea. Har sett ungdommer sitte å gomle i seg potetgull med reke- eller blekksprut-smak. Her er en variant. En fusion. Mandel er godt, ost er godt, tørket fisk er en tilvenning. Men kombinert. Ja, det er en tilvenning.

 JapanskSnaks

© 2016 Tor Anders Engen