TAE art1Plantene snakker

Det ble gitt ut en bok [1] som beskriver en historie der en plante ble festet til en polygraf og man påvirket planten, fra dette fikk man diverse resultateter av behandlingen. Dette er kjent som "Backstereffekten". Dette er blitt beskrevet i en fransk krimfilm som jeg ikke husker navnet på. Filmkritikker Brita Møystad Engseth klarte ikke å gjøre noe kritikk av filmen på NRK. Kan forstå hvorfor, fordi dette har ikke vært noe kjent tema. Boken er ganske alternativ og er blitt meget kritiserte. De bedrevitere har sagt at planter ikke har slike egenskaper. Der er blitt sagt at planter har ingen evne til å kommunisere. Har ingen følelser eller bevissthet. Men nyere forskning viser at planter faktisk kan kommunisere med hverandre, til og med skille mellom om slektskap. I tilfeller vil gi kjemiskesignaler andre arter som kan hjelpe til med den faren som har dukket opp i plantens nærhet.

[1] "Plantenes hemmelige liv", Peter Tompkins og Christoph, ISBN 82-05-18420-8er , s 17 -

Art Deco Humle

HumleArtDeco

Dette akryl bildet er basert på en ølreklame der humle er hovedtemaet. Tok ett par dager å lage.

Japansk Hiragana Seion na - ni - nu - ne - no

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene na - ni - nu - ne - no på hiragana. [1]

Bokstaven na ser slik ut, og tegnes på denne måten.
na strokes

Bokstaven ni ser slik ut, og tegnes på denne måten.

ni strokes

Bokstaven nu ser slik ut, og tegnes på denne måten.

nu strokes

Bokstaven ne ser slik ut, og tegnes på denne måten.

ne strokes

Bokstaven no ser slik ut, og tegnes på denne måten.

no strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (nana) なな som er tallet syv, (niku) にくsom er kjøtt, (inu) いぬ som er hund, (neko) ねこ som er katt, (ono) おの som er øks.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_naninuneno.html

Japansk Hiragana Seion ta - chi - tsu - te -to

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene ta-chi-tsu-te-to på hiragana. [1]

Bokstaven ta ser slik ut, og tegnes på denne måten.

ta strokes

Bokstaven chi ser slik ut, og tegnes på denne måten.

chi strokes

Bokstaven tsu ser slik ut, og tegnes på denne måten.

tsu strokes

Bokstaven te ser slik ut, og tegnes på denne måten.

te strokes

Bokstaven to ser slik ut, og tegnes på denne måten.

to strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (tako) たこsom er en blekksprut, (kuchi) くち som er munn, (kutsu) くつ som er sko, (te) てsom er hånd, (oto) おと som er lyd.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_tachitsuteto.html

Japansk Hiragana Seion sa - shi - su - se - so

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene sa-shi-su-se-so på hiragana. [1]

Bokstaven sa ser slik ut, og tegnes på denne måten.

sa strokes

Bokstaven shi ser slik ut, og tegnes på denne måten.

shi strokes

Bokstaven su ser slik ut, og tegnes på denne måten.

su strokes

Bokstaven se ser slik ut, og tegnes på denne måten.

se strokes

Bokstaven so ser slik ut, og tegnes på denne måten.

so strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (kasa) かさsom er en paraply, (sushi) すし som er sushi, (ase) あせ som er å svette. (uso) うそ er å ligge.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_sashisuseso.html

Hvorfor er ølflaskene farget?

Man ofte hører at folk lurer på hvorfor en ølflasker er brune?

ol brun

Det er en enkel grunn for dette. Det er kun for beskyttelse mot sollys.

I eldre dager var det keramikk. Vi finner det av og til brukt i disse dager. En annen metode er å legge på maling som "sunblock".

ol keramikk malt

Men vi ser at det er finnes både grønn og blanke ølflasker.

Dette er av to grunner:
- En reklame gimmick [1].
- Noen øl kan tåle sollys bedre og kan oppbevares i blanke- eller grønnfargede ølflasker. Ølet er produsert med humle-ekstrakt som ikke har isohumuloner [2].

ol blank grnn

Som belgierne sier "ingen seriøs brygger putter øl på blank flaske"!

MortSubiteUsukret

Det finnes alltid unntak. Dette er usukret Mort Subite som har både skrukork og er på blank flaske. Dette var ett privat smaksbrygg mellom restauranteieren og bryggeren på Mort Subite.

[1] http://www.professorbeer.com/articles/skunked_beer.html

[2] http://deersted.com/article/lflaske

 

Japansk Hiragana Seion ka - ki - ku - ke - ko

Nå går vi videre å nå tar jeg ordene ka-ki-ku-ke-ko på hiragana. [1]

Bokstaven ka ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ka strokes

Bokstaven ki ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ki strokes

Bokstaven ku ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ku strokes

Bokstaven ke ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ke strokes

Bokstaven ko ser slik ut, og tegnes på denne måten.
ko strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (kai) かい som er et skall, (ki) き som er et tre, くうき (kuuki) som er luft, (kei) けいsom er system, (koe) こえ som er en stemme. 

Det er en viktig ting å huske. Når man får en う etter en bokstav, skal man som oftes uttale den forrige vokalen dobbelt så langt. Når man snakker er dette viktig. Fordi man kan si andre ord. Ordet くうき (kuuki) som er luft, men くき (kuki) er å forfølge. Så tren veldig godt på det.

[1] http://www.learn-japanese.info/writing/writing_kakikukeko.html

Japansk Hiragana Seion a - i - u - e - o

Å lære seg japansk må man kunne uttale de bokstaver som finnes i japansk. En enkel metode er via sang [1]. Når det er gjort er det å kunne skrive. I japansk som i kinesisk er det en gitt rekkefølge man tegner (hiragana, katakana) opp bokstaver og tegn (kanji). Ta trinn for trinn, ikke for mange ord omgangen. Nå tar jeg ordene a-i-u-e-o på hiragana. [2]

Bokstaven a ser slik ut, og tegnes på denne måten.
a strokesBokstaven i ser slik ut, og tegnes på denne måten.

i strokes

Bokstaven u ser slik ut, og tegnes på denne måten.

u strokes

Bokstaven e ser slik ut, og tegnes på denne måten.

e strokes

Bokstaven o ser slik ut, og tegnes på denne måten.

o strokes

Fra disse bokstavene kan vi skrive (ao) あお som er blå, (ie) いえ som er hus, (ue) うえ som er opp, over, på toppen.

[1]https://www.youtube.com/watch?v=PAfi3D9K7lk

[2]http://www.learn-japanese.info/writing/writing_aiueo.html

Fugler nedstammer fra dinosaurene

Det var i årene 1860 at den britiske naturalisten Thomas Henry Huxley studerte ett fuglefossil kalt "Archaeopteryx", han fant likheter i skjelettbein av dinosaurus typen theropoder. En familie med Tyrannosaurus rex. Dette dannet grunnlaget for å anta at det var slektskap mellom fuglene og dinosaurene. Som alt nytt, ble dette også latterliggjort. Det var ikke før den kanadiske paleontologen Philip Currie og kinesiske geologisten Ji Qiang publistere en vitenskaplig artikkel i 1998 om funn fra Kina der to små dinosauruser som tilsynelatende hadde fjær, at man tok dette mer seriøst. [1], [2]

[1] "That's Not in My Science Book: A Compilation of Little-Known Facts", Kate Kelly, ISBN 978-1589792906, s.37
[2] "Two feathered dinosaurs from northeastern China", Philip Currie & Ji Qiang et al. Nature 393 (6687), 1998, s.753–761. 

Tyngdekraften

Forsker kan si mye underlig, til og med om sitt eget tema. Sir Isaac Newton skrev dette i ett brev til Richard Bentley i 1692: "At et legeme kan påvirke på et annet gjennom et vakuum, uten påvirkning fra noe som helst annet. Hvor av bevegelse og kraft kan overføres fra det ene til det andre, er så himmelfallende absurditet, at jeg ikke tror, at noen menneske utsyrt med evnen til filosofisk tenkning noen sinne vil kunne falle for den." [1]

[1] "Eksperterne udtaler...", Christopher Cerf & Victor Navasky, ISBN 87-7365-889-8,s.179

Page 5 of 8