TAE art1Norge er med på å smugle ulovlige økonomiske migranter sammen med mafia og menneskesmuglere forkledd som hjelpeorganisasjoner

Vi hører i media at de som er på middelhavet er flyktninger, men i det siste migranter. Det alle vet at disse er ulovlige økonomiske migranter. EU sier det (15), FN sier det(16).
Det har kommet fram at de som smugler inn ulovlige økonomiske migranter er mafiaen (14). Når UD har visst dette. Hvorfor har Norge sendt ut båter dit? Dette betyr at den norske stat hjelper mafiaen finasiert med våre skattepenger.
Ikke bare det. korrupte NGOer som er i samarbeid med menneskesmuglere. Vi vet nå at det er tette bånd mellom diverse NGOer og menneskesmuglere. Ofte er det samme side av samme sak (4,5,6,7,8).

MOAS er en amerikansk NGO tilknyttet Blackwater og Nazi-kollaboratør George Soros. (1,2). Fra MOAS sine egne sider ser vi at dem bevisst frakter dem inn i Europa, ikke til nærmeste nødhavn (3). 
Leger uten grenser er finansiert av Nazi-kollaboratør George Soros (1).
Redd Barne ser også ut til å være tilknyttet Nazi-kollaboratør George Soros.
Amnesty er en korrupt NGO finansiert (9) av Nazi-kollaboratør George Soros (11). 

Det er blitt undersøkt hvorfor Frontex eller andre ikke følger internasjonale maritime lover om å gå til nærmeste havn i nød. Svaret er at byråkrater i Roma (MRCC) har bestemt at land som Libya er ikke nærmeste havn. Det er kun land i Europa som er nærmeste havn. Derfor blir Frontex tvunget til å hjelpe menneskesmuglerne ved å frakte dem inn i Europa.

Dette beviser en gang for alle at dette er svindel fra korrupte byråkrater og korrupte NGOer er innlysende.
nrmereognrmere

(1) http://disobedientmedia.com/2017/02/ngo-fleet-bussing-migrants-into-the-eu-has-ties-to-george-soros-hillary-clinton-donors/

(2) The Americans from MOAS ferry migrants to Europe
https://gefira.org/en/2016/11/16/moas-is-there-to-pick-you-up/

(3) https://www.moas.eu/central-mediterranean/

(4) Italy prosecutor says rescue boats in contact with people smugglers

http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy-ngo-idUSKBN17P0IV

(5) NGOs are smuggling immigrants into Europe on an industrial scale
https://gefira.org/en/2016/12/04/ngos-are-smuggling-immigrants-into-europe-on-an-industrial-scale/

For two months, using marinetraffic.com, we have monitored movements of ships owned by NGOs, and we have kept track of the arrivals of African immigrants.
https://www.youtube.com/watch?v=TbIc1LZqIAw

(6) NGOs Armada operating off the coast of Libya
https://gefira.org/en/2016/11/16/ngos-armada-for-the-coast-of-libya/

(7) Caught in the act: NGOs deal in migrant smuggling
https://gefira.org/en/2016/11/15/caught-in-the-act-ngos-deal-in-migrant-smuggling/

(8) Death road to Europe promoted on the web
https://gefira.org/en/2016/11/15/death-road-to-europe-promoted-on-the-web/

(9) http://www.wrongkindofgreen.org/tag/amnesty-international/

(10) http://cpsummit.ngo/gerry-salole/

(11) https://geopolitics.co/2016/06/19/soros-funded-amnesty-international-interferes-on-dutertes-decisive-drug-campaign/

(12) https://weblog.iom.int/ioms-migration-advisory-board-holds-first-meeting

(13) https://www.iom.int/news/global-fund-and-soros-foundation-support-migrant-health-programme

(14) Mafia tjener 2,6 millioner per flyktningbåt
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/07/10/195316383/mafia-tjener-26-millioner-flyktningbat

(15) EU admits hardly any migrants reaching Europe are refugees as it toughens deportation talk

(16) Fewer than 3% of migrants who reached Italy after crossing the Mediterranean in 2016 were deemed refugees, UN report shows
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4442910/Less-3-migrants-reached-Italy-refugees.html

P
ubliser først på https://raagaasite.wordpress.com/2017/07/12/norge-er-med-pa-a-smugle-ulovlige-okonomiske-migranter-sammen-med-mafia-og-menneskesmuglere-forkledd-som-hjelpeorganisasjoner/

Bryr byråkrater seg om sine borgere?

Vi har hatt en massiv import av "flyktninger" inn i Europa. Dette blir forklart som å hjelpe folk i nød. Men er det virkelig det som skjer?

Vi ser med skrekk det som skjer i Sverige. Der "flyktninger" får alt hva dem peker på, men eldre som har vært med på å bygge landet, dør av sult hjemløse.

Men hvorfor skjer dette? Hva er mekanismene bak dette?

Dette er viktige spørsmål å ta opp, men vi må ta et tilbakeblikk på hvordan vi som samfunn har blitt et rikt land.

Har man sett «Hvem tror du at du er» på NRK [1] ser vi hvilken nød det fantes for ikke mange år siden. Men også den industrielle utvikling som skjedde mellom 1840 og videre [2,3]. Våre forfedre sine blodslit har skapt vår moderne samfunn. Vi har også hatt fiske, trevirke og den maritime flåten. De rettigheter vi har fått og den arven må vi være stolt av.

Det var ikke bare oljen som hjalp oss. Man kan undre seg om oljen har vært til det beste. Når vi ser hvordan politikere og byråkrater har vært en bremsekloss for videre utvikling av andre kunnskap og utvikling. Vi kunne ha hatt CERN hos oss [4].

Det er våre foreldre som har dratt oss ut av fattigdom. All ære til dem. Men det man også må huske er at disse var nennsomme, selv om man slet og hadde sparsommelig. Ville ikke ta til seg for mye. Fordi man ville dele med de andre. Men også gi noe videre til sine barn eller barnebarn. Selv om man hadde krav, tenkte dem mer på å frastå fra sine krav, fordi det var andre som muligens var i nød og trengte hjelp.

Denne tankegangen er mer og mindre borte. Dette startet ved at politikere propaganderte egosentrisitet. At ideologien var at hvis det var lovlig, så gjorde man det. Selv om det var etisk forkastelig. Der rettsystemet mer og mindre beskyttet folk som utnyttet andre. Vi så også at statlige bedrifter ble privatisert. At landsbefolkning hadde over generasjoner, i fellesskap, finansiert tunge og sikre bedrifter. Men ved et politisk og byråkratisk pennestrøk gav denne arven til private hender. Vannverk som hadde først vært private eller kommunale. Men i felles ånd ble tatt kontroll over, for å gi brukerne en stabil og forventet pris. Dette ble opphevet i 1991[5]. Men staten er den største eier ved å ha kjøpt opp små private kraftverk, men også kommuner er eier av kraftverk der dem har krav på en fast årlig sum. Med følge at kraftselskapene lopper brukerne. NVE er den som bestemmer prisen på strøm og linjeleie. Men gir kraftselskapene rett til å ta inn mer hvis dem synes det er nyttig. Et slikt tilfelle er når Eidsiva hadde oppgradert linjer til utlandet, ble det sendt ut et brev til alle brukerne at dem høyner linjeleien for å dekke kostnadene for utbyggingen til utlandet. Synderen er egentlig ikke Eidsiva men det er krav fra staten.

Vi så også mer og mer ble sentralisert av kontrollen av samfunnet. Fungerende kommuner måtte sende all inntekt til staten. Ikke som tidligere. Bruke det lokalt til lokalbefolknings beste. Også med politikeres og byråkraters velsignelse nedla man industrien i landet, med gode støtte ordninger for å flytte industrien ut av landet. Tilfellene var at bedrifter med noe økonomiske problemer kunne ikke få hjelp lokalt, men kunne få støtte hvis man utflagget. På toppen av dette syntes lederne at dem hadde så lite lønn, sammenlignet med andre land.

Dette skjedde ikke bare i Norge, men i andre land. Så man kan undre seg at dette har vært en bevisst handling blant politikere og byråkrater i disse land. Jeg mener ja (*1). Målet er trolig å svekke befolkningen og få mer kontroll over landets befolkning.

Men ikke bare at vi blir mer og mer sentralisert. Med begrunnelsen at dette er til det beste for oss, men også reduserer konstanter. Vi ser også en mer og mer internasjonalisering. Der lokalt lover ble overkjørt av internasjonale lover. Der folk klager på dette, blir avvist ved at vi må følge avtaler og lover som er signert og ratifisert. Uten å informere at de samme folkene, dvs. politikere, byråkrater og andre, har en eller annen personlig vinning på dette. Man kan si at disse legaliserer forskjellig kriminalitet, der taperen er landets egne befolkning. Sammenfattet kalles dette for globalisering.

Fra en debatt i riksdagen mellom Jimmie Åkesson og Margot Wallström tas det opp at FN sier at man kan hjelpe 12 millioner lokalt for 70 milliarder. Sverige hjelper 78 tusen ved å importere dem inn i landet for 80 milliarder. Dette var for Margot Wallström uvesentlig, men som det vises er hun kun en korrupt politiker [6]. Regner man på dette man kan hjelpe 154 ganger flere og er 176 ganger billigere hvis man retter hjelpen lokalt. Vi får da 27050 mer effektivere hjelp.

Fra denne enkle kalkulasjonen er det meningsløst å drive med kvote import av flyktninger. Fordi den vil kun være kostbar og vil også redusere hjelpen til de andre som er trengende.

Da kan man undre seg hvorfor blir vi påtvunget denne uforsvarlige og unyttige importen av ukjente mennesker og ukjente kulturer?

Men hvis man har vært på Innovasjon Norge (tidligere SNG) sine grunder møter har dem denne prioriteringen. Utlendinger og kvinner blir prioritet først. Men vi har også den regelen at utenlandske får fri-moms år. Det er derfor slike selskaper bytter eier hver år. Der dem har vært "heldig" med familiegjenforening. Så eierskapet kan gå fra fra den ene i slekta over til den andre.

Det som er også "underlig" er at politikere og byråkrater har fremmet import av ikke-europeiske med den begrunnelse at vi blir eldre og vi har en nedgang i fødselsraten. Uten å ta hensyn til at en nedgang i befolkningsveksten og økt alderdom har vi hatt tidligere Slik som de som emigrerte til Amerika, New-Zealand, Australia og andre land. Jeg tror heller dem bevisst har "glemt" dette. Så dumme og historieløse kan dem ikke være. Siden dem tillater familiegjenforening. Noe som strider mot hele konseptet med å hjelpe de eldre. Fordi de som kommer hit vil bli eldre, pluss at vi tar inn flere som blir eldre. Dette gjør det vondt verre.

Men vi har også sett den motvilje til å ta inn hvite adoptivbarn. De som har bedt om å få hvite er blitt definert som rasister. Dog det er de byråkrater som er en de virkelige rasistene.

Når det blir kommet til kunnskap at det har vært en plan om å fjerne de Europeiske land. Men også ta vekk landets borgere [7,8,9]. Da forstår man hvorfor og hvordan byråkrater tenker og gjøre. Dette er mer og mindre en bevisst handling.

Tar vi for oss: "UN Resolution 260 (III). Prevention and Punishment of the Crime of Genocide - Article II".

Killing members of the group;
Byråkrater fremmer import av ikke-etisk norsk inn i landet. Men også fremmer at etisk norske skal ta hensyn til økologisk fotavtrykk, der etisk norske mødre blir oppfordret i media å ikke føde barn. Eller propaganderer for frivillig abort.

Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
Byråkrater tillater å importerer kriminelle inn i landet via asylloven. Der disse igjen kan mer eller mindre uhindret, eller få redusert straff ved drap, ran, voldtekter og annen kriminalitet.

Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
Byråkrater tillater en gruppering av mennesker som har til mål å utrydde landets egen befolkning. Slik som muslimer

Imposing measures intended to prevent births within the group;
Byråkrater gjør så at etnisk norske sliter med å opprettholde normal fødselsrate, via høye skatter eller andre metoder. Men også propaganderer med abort som en frihet. Mens dem finansierer utenlandske fødsler som har til mål å overta landet med å føde flere av sine egne.

Forcibly transferring children of the group to another group.
Byråkrater tillater "asylbarn" å være her, uten at disse har noen grunn til å være her. Ved å akseptere dette vil staten benytte seg av resurser som egentlig skal gå til landets ekte etniske befolknings barn. Disse "asylbarn" blir tvunget inn sammen med norske etniske barn. Der disse "asylbarn" har vist seg å være fare til norske etiske barn. Men staten prøve å fjerne den norske identitet, ved å blande andre folkegrupper og kulturer, for å nedlate den norske kulturen.

Så konklusjonen er at byråkrater bryr seg ikke om sin egne etiske borgere.

[1] Hvem tror du at du er? (Basert på BBC "Who Do You Think You Are?")
https://tv.nrk.no/serie/hvem-tror-du-at-du-ere
[2] Norsk historie
https://tv.nrk.no/serie/norsk-historie/fuvi02000791/sesong-1/episode-8
[3] Norge slår gnister
http://merkur1.cappelendamm.no/c390256/artikkel/vis.html?tid=393134
[4] Få Cern til Norge!
https://www.tu.no/artikler/fa-cern-til-norge/237716
[5] https://no.wikipedia.org/wiki/Vannkraft_i_Norge#De_f.C3.B8rste_vannkraftverkene_i_moderne_tid
[6] http://www.vg.no/nyheter/utenriks/sverige/sveriges-utenriksminister-etterforskes-for-korrupsjon/a/23598907/
[7] Coudenhove-Kalergi:s Plan - folkmordet på Europas folk
http://m.bakom-kulisserna.biz/news/coudenhove-kalergi:s-plan-folkmordet-p%C3%A5-europas-folk/
[8] Bringing Africa as a 'Dowry to Europe':European Integration and the Eurafrican Project, 1920–1960" - Peo Hansen and Stefan Jonsson, Linköping University
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:350065/FULLTEXT01.pdf
[9] The Union for the Mediterranean comprises the 28 EU Member States, the European Commission and 15 Mediterranean countries.
Foreign Affairs Ministers in Marseille decided that the League of Arab States shall participate in all meetings at all levels of the Union for the Mediterranean.
http://ufmsecretariat.org/ufm-countries/

(*1) Anbefale å sjekke FN sine 'Agenda 21' og 'Agenda 2030' skrevet at ukjente forfattere.

Først publisert : https://raagaasite.wordpress.com/2017/07/03/bryr-byrakrater-seg-om-sine-borgere/

Kripos snakker om 'netthat', men med stolthet samarbeider med mafia og menneskesmuglere på statens regning

Dette er en kommentar til en artikkel fra Dagsavisen [4]

Så det kripos mener er at man skal ha selvsensur? Ingen tar "skabb" seriøst. Den er kun PK propaganda. Laget av PK propaganda kanalen NRK.

Ingen tar "Antirasistisk senter" seriøst. Dem er kun en interesseorganisasjon i samarbeid med nazi-kollaboratøren George Soros.

Så kripos skal ta de som sprer "netthat". Ok. Men hva er det kripos virkelig driver på med?

Hvis kripos skal tas seriøst kan man lure på hvorfor dem drar ned til middelhavet som dokumentert her [1]. Når vet vi at "Rapporten ABC Nyheter har fått innsyn i er fra et møte mellom den norske ambassaden og anti-mafia politi, og datert 13. desember 2016! [2] og at vi vet at NGOer samarbeider med menneskesmuglere [3].

Så for kripos er det mye viktigere å ta "netthatere". Mens kripos personlig samtidig er i samarbeid med mafian og andre kriminelle menneskesmuglere. Kun for å dumpe ulovlige økonomiske migranter inn i Europa. 

Bør ikke kripos gå inn i seg selv å reflektere over hva dem driver på med? Man kan ikke bortforklare seg med "jeg fulgte bare ordre". Voks opp, bli seriøs. Kanskje det er denne "skam" dem referer seg til?

[1] https://www.politi.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2017/06/28/olympic-commander-pa-plass-i-catania/
[2] https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/07/10/195316383/mafia-tjener-26-millioner-flyktningbat
[3] Italy prosecutor says rescue boats in contact with people smugglers
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy-ngo-idUSKBN17P0IV
[4] http://www.dagsavisen.no/innenriks/kripos-med-skam-inspirert-kampanje-mot-hatytringer-pa-nett-1.995209

Svensk ambassade finansierer bråket i Hamburg og Svensk journalist er med på å misshandle andre journalister

Vi har sett den ødeleggelser som skjedde i Hamburg i Tyskland. Det som nå kommer fram er at både en svensk ambassadør og en svensk journalist har en tilkopling til dette bråket. 

Her avsløres det at den svenske ambassaden i Berlin har vært med på å finansiere volden i Hamburg.

AFA Djursholm, @afadjursholm, 9. jul.

"Bye for now. I'm going to the Swedish Embassy in Berlin to meet my dad (Per Thöresson [3]), the Ambassador, and thank him for the sponsorship."
AFA ambassade
Disse har vært med på denne volden. Her innrømmer man dem det selv.

"C'mon, people. We did not smash ALL of Hamburg. Some comrade shopowners bought this kind of insurance and posted on their shopfront windows."

AFA utpressing

Man kan kalle dette for beskyttelsespenger. Noe som er kjent blant organisertkriminelle.

Men ikke bare det. Vi har nå avdekket at journalist Mathias Wåg dirigerte vold mot journalister i Hamburg [2].
Wåg

Man kan undre seg hvorfor media her i Norge er så stille angående denne informasjonen.

[1] https://twitter.com/afadjursholm
[
2] https://www.youtube.com/watch?v=xECgbSZTkps 
[
3] http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Berlin/Aktuellt/Nyheter/Per-Thoresson-blir-ny-ambassador-i-Berlin-sys/

Hva er sant og hva er en løgn?

Hva som er sant og hva som er en løgn er ikke så enkelt som man tror.

Vi hører nå om fakta sjekking og falske nyheter. Spesielt i media, men også i sosiale media. Ofte blir ordet "fake news" i sosiale media brukt som et sarkastisk kommentar på saker media sier er sant, men blir tatt i å lyve.

Det er flere måter å lyve på. Til og med å snakke sant, kan man lyve. Men halvsannheter er kjent måte å lyve på. Men også bruk av ord. Spesielt generelle ord.

Ord som innvandrer er bevisst brukt for å tåkelegge. Ofte er det usikker på hva som menes med innvandrer. Er dette lovlige innvandrer, ulovlige innvandrer, arbeidsinnvandrer, asylsøkere, flyktninger osv?

Men også å kun gi kontrollerte valg. Utsagn som "Er du for eller mot innvandring" er også en manipulerende utsagn. Fordi den forklarer ikke hva som menes. Men vi har utsagn som "skyldes denne flommen menneskeskapte eller naturlige miljøpåvirkninger". Men unnlater å ta opp faglig udugelighet.

Man kan si at det er bra at det er kommet steder som gjør fakta sjekking. På en måte ja. Men når man sjekker mer på hvem er det som driver med denne fakta sjekkingen, dukker det opp at de er partiske og ofte finansiert av personer som eier mediene. Det blir som "bukken og havresekken".

Vi har også ordet "vikarierende argumenter" som betyr at man kommer med en "sannhet" men holder tett om den "virkelige sannheten". Vi ser slikt når det fremmes som en god handling, men har onde hensikter. Folkemordet på den europeiske befolkningen er en slik handling. Der politikere ønsker å bytte ut sine landsmenn via folkemord, men benytter "godhets handlinger" for å oppnå sine mål, ved å fortelle at disse utenlandske må vi hjelpe ved å ta dem til vårt land. Siden det er så synd på dem og vi er et rikt land. Må vi hjelpe dem med alt, og de krav dem stiller må vi godta. Vi må være inkluderende. Fordi vi gjør dette av ren godhet og vi har også underskrevet internasjonale avtale som vi er forpliktet å følge.

Jeg stopper nå. Men det er mye mye mer som kan tas opp her. Men jeg ville kun vise et lite innblikk i hvorfor man ikke alltid bør stole på media, politikere, byråkrater eller frivillighetsorganisasjoner (NGO).

Først publisert : https://raagaasite.wordpress.com/2017/07/02/hva-er-sant-og-hva-er-en-logn/

Kan vi stole på media?

Det er er gyldig spørsmål. Siden media har ofte en oppfatning av hva som er sant og hva som ikke er sant.

Vi vet fra tidligere journalister at etterretningen og media samarbeider , spesielt i USA[1]. Men vi ser også dette i England [2]. Om dette skjer i Norge trengs mer forskning på. Men det er kjent at norske journalister har tilknytning til amerikansk eller engelsk media.

Noen vil forsvare media, når media ikke er helt troverdig, at dem vil fremme landets politiske holdning. Men det er kun et vikarierende argument. Spesielt når dem selv sier at dem er "troverdige".

De som kontakter media får ofte tilbakemeldingen på en sak at dette kan ikke stemme, siden fra deres nyhetsstrømmer (*1) ikke har denne informasjon. Det ofte vises til at en journalist er nøye på kildekritikk. Men er villig til å referere til ukjente eller ikke navngitte personer. Spesielt tjenestemenn eller personer i politikken. I slike tilfeller blir slikt forsvart med å si at det er flere nyhetskilder som har samme sak. Derfor er dette definert som en type god kildekritikk.

Men noe som er mer alvorlig er den bevisste sensuren journalister og spesielt redaktører utfører, ved å ikke rapportere om saker (*2).  Vi kan se gode eksempler at visse temaer blir bevisst hold skjult for leserne. Ofte er dette relatert til temaer som strider mot media sin holdning til saken. Ofte er dette relatert til en eller annen politisk oppfatning. For å kunne forsvare seg, slipper dem igjennom få saker. For å holde seg på det tørre. Med det mål at hvis folk klager kan dem referer til de frigitte sakene.

En annen typisk journalistisk knep er å betrakte alt som enkelthendelser, og alt er basert på tilfeldigheter.

Men disse metodene og måter kaster dem overbord hvis dem har en agenda. Der målet er å ødelegge for de dem har satt seg som mål å ødelegge.

Hvis dem skal ta tak i en sak som er ømtålig brukes det intervjuobjekter. Da kan intervjuobjektet ta opp saken. Hvis det blir bråk, kan journalisten toe sine hender og la vreden gå over intervjuobjektet.

Jeg stopper nå. Men det er mye mye mer som kan tas opp her. Men jeg ville kun vise et lite innblikk i hvorfor man ikke alltid bør stole på media.

[1] http://www.carlbernstein.com/magazine_cia_and_media.php
[2] http://www.medialens.org/index.php/alerts/alert-archive/2016/831-flagship-of-fearmongering-the-guardian-mi5-and-state-propaganda.html

(*1) En journalist benytter seg av felles journalistisk nyhetsstrøm. Kommer ikke på navnet nå. Men vil oppdatere det når navnet er funnet.

(*2) Dette er en måte politiet bruker. Ved å holde tett er det vanskeligere å bli tatt, kontra å snakke.
Først publisert hos : https://wordpress.com/post/raagaasite.wordpress.com/4

Kommentar til "de 4 onde" sitt ansvar til kynisk å starte krig, flyktning-import og terror i Europa.

 

I det som har skjedd i England i det siste. Der vi får vite at terroristene har tilknyttet til Libya[1]. Kan man undre seg hvorfor folk i Europa, spesielt i London skal akseptere det som skjer [2].

Fra "nylige" Hillary frigitte e-poster blir det dokumentert den virkelige årsaken til NATO sitt angrep på Libya [3]. Dette ble postulert av mange, med ble avfeid av media og andre som konspirasjonsterorier. Men også den bevisste løgnen som ble spredd av media for å støtte dette angrep.

Nå vet vi at NATO bevisst trente opp terrorister. For at politikere og andre interessenter skulle stjele oljen fra Libya. Men også stoppe etableringen av en gullbasert dinar. En fare for sentralbankene.

Derfor er det et ansvar som ligger på media, politikere og byråkrater å gjøre opp for den feilen og det kaos disse har gjort. Må ikke glemme NGOer [4], dem er like skyldige. Vi kan kalle dem for "de 4 onde".

Det vi ser at "de 4 onde" lyver, skaper krig og hjelper terrorister. Den Europeiske befolkningen betaler for dette krig.

Det blir kaos i landet, så kommer "de 4 onde" inn å sier at det er synd på de som ikke er blitt drept av "de 4 onde". Derfor må vi i Europa følge "de 4 onde" gode forståelse og medmenneskelighet å ikke klage, men å vise medmenneskelighet til disse. Den Europeiske befolkningen betaler for denne import av folk ved å huse, mate, gi dem lønn og fordeler andre i landet ikke kan få.

En følge av dette er at det skjer ran, vold, voldtekter, drap og terror. Svaret fra "de 4 onde" er at dette må vi akseptere. 

Selv om det er "de 4 onde" med viten og vilje er skaperen av all denne ondskapen.

Er det ikke på tide å stille "de 4 onde" til ansvar for sine handlinger?


Referanser:
[1] A London Attacker and UK Covert Operations in Syria and Libya
http://www.informationclearinghouse.info/47203.htm

[2] Mayor to innocent civilians: Get used to horrific terror attacks
http://www.wnd.com/2017/06/mayor-to-innocent-civilians-get-used-to-horrific-terror-attacks/

[3] Hillary Emails Reveal True Motive for Libya Intervention
Newly disclosed emails show that Libya’s plan to create a gold-backed currency to compete with the euro and dollar was a motive for NATO’s intervention.
https://www.foreignpolicyjournal.com/2016/01/06/new-hillary-emails-reveal-true-motive-for-libya-intervention/

Det er en død link (sensurert) så jeg legger den med her.

https://wikileaks.org/clinton-emails/Clinton_Email_December_Release/C05779612.pdf

[4] Humanitarian Wars and Their NGO Foot-Soldiers
https://mises.org/library/humanitarian-wars-and-their-ngo-foot-soldiers

Medias øyensten tørster ut befolkningen i Damaskus

Det er kjent at media som Aftenposten, Dagbladet, NRK, VG og andre nyhetsmedier elsker de hvite hjelmene.
Selv om dem er mer og mindre ISIS og/eller Al-Qaeda er ikke så viktig for journalistene. Heller ikke at de hvite hjelmene er f.eks. finansiert av USA og England, bærer våpen ser ikke ut til å være så viktig for media. Det eneste dem ser på er at dem redder barn fra ruinene. Selv om samme barn blir reddet flere ganger på forskjellige steder. 

whlogo

Vannblokkaden utført av grupperingen som de hvite hjelmene er en "straff" for frigjøringen av øst-Aleppo. Her er en signert uttalelse fra blant annet de hvite hjelmene.

whbaradaofferMan ser de hvite hjelmene, som skal være "upartisk" og "ikke politisk", er ikke det. De er veldig partisk og politisk, dem støtter gruppering som ISIS og Al-Qaeda.

Det eneste norsk media har klart å komme med er "dem skylder på hverandre". Noe som er en direkte "falsk nyhet",

http://www.moonofalabama.org/2017/01/usuk-paid-white-helmets-help-blocking-water-to-5-million-thirsty-syrians.html

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/krigen-i-syria/millioner-uten-drikkevann-i-damaskus-situasjonen-er-veldig-alvorlig/a/23889887/

 

 

'Forskere er de enkleste folk å lure'. Ett kjent utsagn som har en viktig kommentar som ofte blir fjernet.

På engelsk har vi denne setningen som ofte blir brukt av James Randi (Skeptikere Gud for noen lettlurte mennesker).

Scientists are the easiest people to fool. Eller på norsk "Forskere er de enkleste folk å lure."

Men som alt tryllekunstneren James Randi driver på med, er ikke alltid troverdig. Ikke bare at han saboterer forsøk eller lyver. Er det ikke forståelig at han "glemmer" at Arthur C. Clarke har brukt denne setningen. Kommer med en kommentar på dette.

And it is an good reason for it this. Scientist study nature, and nature never cheats. But some people's do. They bend the evidence. And that's the scientists often forget. Eller på norsk "Det er en god grunn for dette. Forsker forsker på naturen. Naturen vil aldri jukse. Men noen mennesker gjør det. De forvrenger bevisene. Forskerne har en tendes å glemme det.

Da blir setningen litt mer forståelig. Ikke den nedlatende holdningen James Randi kommer med.

Ifølge hymnen til FN driver dem med løgn, bedrag og fremmer krig

Det er ikke mange som vet at det finnes en hymne for FN, også kalt FN sin uoffsielle nasjonalsang.

Der den forteller at FN driver dem med løgn, bedrag og fremmer krig.
Det kan vi trekke ut fra dette.

".. Let mortals beware Of words, for With words we lie, Can say peace When we mean war,  Foul thought speak - fair And promise falsely .."

unflag

 

Men her er den komplette hymnen.

Eagerly, musician.
Sweep your string,
So we may sing.
Elated, optative,
Our several voices
Interblending,
Playfully contending,
Not interfering
But co-inhering,
For all within
The cincture
of the sound,
Is holy ground
Where all are brothers,
None faceless Others,

Let mortals beware
Of words, for
With words we lie,
Can say peace
When we mean war,
Foul thought speak- fair
And promise falsely,
But song is true:
Let music for peace
Be the paradigm,
For peace means to change
At the right time,
as the World-Clock
Goes Tick- and Tock.

So may the story
Of our human city
Presently move
Like music, when
Begotten notes
New notes beget
Making the flowing
Of time a growing
Till what it could be,

At last it is,
Where even sadness
Is a form of gladness,
Where fate is freedom,
Grace and Surprise.


Referanser:

https://www.youtube.com/watch?v=-GAHggrOCoA
http://www.nationalanthems.info/uno.htm

© 2016 Tor Anders Engen