TAE art1Europa er opphavet for menneskeheten ikke Afrika

Vi kan lese i eldre historiebøker at menneskets opphav kommer fra Afrika for 7 millioner år siden. Men nyere forskning viser at dette stemmer ikke. Ved å studere funn datert 7,2 millioner år siden, fra områder i Bulgaria og Hellas viser det seg at vårt homoide opphav er fra disse stedene ikke Afrika.

Apearten blir kalt for Graecopithecus freybergi eller blant forskerne ‘El Graeco'. Dette forskningsfunn ble utført av internasjonale forskere. Dette forteller oss at dette vil komplett forandrer vår forståelse av vårt homoide opphav. Ved å plassere vår felles stamtavle med sjimpansene i Europa 200 tusen år før den Afrikanske. At «missing link» er ikke fra Afrika, men er fra Middelhavet er en stor nyhet. Men som forskerne sier at det vil alltid være et «missing link». Fordi evolusjonen er en uendelig kjede av etterfølgende former. Forskerne analyserte to funn av ‘El Graeco', det var en øvrekjeve fra Pyrgos Vassilissis i Hellas, og kinntenner fra Azmaka i Bulgaria. Disse viste seg å være mye eldre enn den afrikanske homoiden Sahelanthropus tchadensis fra Chad.

Menneske1

Figur 1. Kinntenner fra Azmaka i Bulgaria

Menneske2Figur 2. Øvrekjeve fra Pyrgos Vassilissis i Hellas

På denne tiden var klimaet i Øst Europa så forandret at det var åpne savanner. Hele Middelhavet var tørrlagt, med den følge at Europa og Afrika var sammenkoplet. Et resultat var at aper og homoider kunne flytte seg uhindret mellom Afrika og Europa. Grunnet de store miljøendringene tvang trolig apene nordover for å finne nye matkilder. Med den følge at homoidene ble oppreiste skapninger. ‘El Graeco' er ikke en ape men en gren av homoider og er direkte stamfar til homo- arten. Maten til ‘El Graeco' var tørr og hard savanne vegetasjon. Til forskjell til maten de tidligere store apene (Hominidae) spiste ved å leve i skogene. Derfor hadde ‘El Graeco' som oss brede jeksler og tykk emalje. Muligens vil ansiktet til ‘El Graeco' minne om en Hominidae men med kortere hjørnetenner.

Menneske3

Figur 3. ‘El Graeco'

Som i all forskningen er det skepsis til dette. Ofte er slikt relatert til egeninteresser eller rent politisk. Men tiden til vise om vi kan finne flere slike funn i Europa.

Referanser:

Europe was the birthplace of mankind, not Africa, scientists find

http://www.telegraph.co.uk/science/2017/05/22/europe-birthplace-mankind-not-africa-scientists-find/?fref=gca

Potential hominin affinities of Graecopithecus from the Late Miocene of Europe

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0177127

Sjekkliste for journalistisk arbeid i det flerkulturelle Norge

Norsk Journalistlag utga allerede i 1997 folderen Mangfold eller enfold? – Veiviser for journalistisk arbeid i det flerkulturelle Norge. Formålet var å gi en del tips om hvordan medarbeidere i mediene kan møte de journalistiske utfordringene som er knyttet til dekning av saker som gjelder innvandrere og flyktninger eller fremmedfrykt og rasisme.

VÆR BEVISST i språkbruken. Forsøk å finne fram til ord og begreper som gir et korrekt og nyansert bilde av dagens Norge, og som ikke skaper unødige skiller mellom ulike grupper.

UNNGÅ GENERALISERINGER som kan bidra til å forsterke stereotype oppfatninger om innvandrere, flyktninger aller andre med ikke-norsk bakgrunn.

LEGG VEKT PÅ å formidle mangfoldet i det norske samfunnet ved å trekke inn folk med innvandrerbakgrunn i vanlige saker.

OPPGI IKKE en persons religion, kultur, geografiske eller etniske opprinnelse dersom det ikke er klart relevant for saken. Vær spesielt varsom med en slik angivelse i saker som omhandler kriminalitet.

SJEKK FAKTA og statistikk. Vær særlig forsiktig med tallmateriale som kan bidra til å forsterke negative holdninger til spesielle grupper.

UNNLAT IKKE å ta opp kritikkverdige forhold der innvandrere er involvert, men unngå å bidra til at hele grupper blir stemplet på grunnlag av enkeltpersoners handlinger.

OPPSØK AKTIVT kilder blant innvandrere, både i spesifikke innvandrersaker og i andre saker. Forsøk å etablere et kontaktnett blant innvandrere som kan gi større bredde i kildebruken.

UNNGÅ NASJONALISTISK RETORIKK i sportsjournalistikk som kan nøre opp under negative holdninger til folk fra andre land. Gi plass til den rolle utlendinger spiller i norsk idrettsliv.

UNNGÅ UKRITISK FORMIDLING av rasistiske ytringer. Sjekk informasjon og påstander som kommer fra rasistiske miljøer og innhent fakta og synspunkter som kan korrigere rasistisk propaganda.

VÆR BEVISST i dekningen av politiske utspill hvor det spilles på fremmedfrykt og fremmedfiendtlighet. Unngå å bidra til at det blir politisk stuerent å nøre opp under konflikter mellom nordmenn og innvandrere.

FORSØK Å FORMIDLE hvordan innvandrere opplever diskriminering, rasistiske og fremmedfiendtlige holdninger og hvordan det påvirker deres hverdag

Referanse: Norsk Journalistlag

Først publiser i https://raagaasite.wordpress.com/2017/09/07/sjekkliste-for-journalistisk-arbeid-i-det-flerkulturelle-norge/

Batikk-heksenes nye klær

 

De som har fulgt svenske kilder har fått med seg at det er en demonstrasjon blant afghanske «asylbarn». Disse «asylbarn» har fått avslag på sin asylsøknad. Ikke bare ett avslag, men også flere avslag. Dette sier «asylbarna» åpent. Så man trenger ikke å forsøke å motbevise dette.

Det ble søkt om tilstand til demonstrasjon noe dem fikk lov av politiet til å gjøre. Da kommer et problem opp. En utenlandsk person har ingen rett å ytre seg i det offentligrom, relatert til Svensk författningssamling 1974:152 - 25 §. Per definisjon har jeg som norsk, ingen rett til å berope meg ytringsfrihet ved demonstrasjon i Sverige. Loven gjelder kun svensker. Da må de som har søkt tillatelse være svensker. Eller så har politiet selv brudd loven. Men selv om det er svensker, er det trolig ulovlig. Siden de fleste som er der å demonstrer er ikke svensker. Igjen svensk lov.Batikk1.jpg

Et ekstra problem for disse «asylbarna» er at disse «asylbarn» har kun lov til å demonstrere på gitte tider. Men det gav «asylbarna» blaffen i. Selv med denne kunnskapen, ville politiet ikke fjerne disse ulovlige demonstrantene fra stedet. Disse «asylbarn» bryter tilstand om demonstrasjon som ble definert av selveste politiet. Men ingen reaksjon fra politiet. Politiet bare står og ser på at dette lovbruddet skjer.

Dette reagert folk på og spurt politiet direkte på hvorfor dem ikke gjør noen ting. Selv når det selges åpent narkotika på stedet. Men heller ikke dette reagerer politiet på. Dette kan vi lese på politiets egne Twitter konto (1). Det er ganske alvorlig at politiet ikke vil utføre sine plikter. Er det svenske politiet en gjeng politikere i uniform?

Disse «asylbarn» har også truet med å voldta kvinner. Men heller ingen reaksjon fra politiet, heller ikke noe reaksjon i svensk media på en slik nyhet.

Batikk2

Men det som er tragikomisk er at ingen av disse «asylbarn» kaller for barn. De som har øyne i hodet ser at disse er ikke barn, men voksne.

 

Da det ble satt spørsmålstegn om dette var barn eller ikke. Godt dokumentert av ei modig svensk kvinne på stedet. På videoen kan man høre batikk-heksene og andre si at man ikke svare på spørsmålet om hvor er barnene er. For å løse denne åpenbare løgnen. Ble ekte barn hentet inn. Slik at disse ekte barna kunne bli bruket i mediastunt. Kun for å gi sympati for «asylbarna». På bilde av disse ekte-barn, kan vi se de voksen «asylbarn» sitte i bakgrunnen. For å gjøre det mer komisk.

Batikk3

Vi vet godt at dette er organisert av «svensker» og batikk-hekser. Disse lager forskjellige propaganda utspill. Men det blir noe komisk når «asylbarna» står med lapp som sier «jeg vil at mine barn skal få bli». Noe som er ofte sant. Disse har kone og familie i sitt eget land.

Batikk4

 

Selv om narrespillet og løgnen er så åpenbart. Flokker det til seg batikk-hekser. Ikke bare fra byråkratiet, men fra media og politikken.

Batikk5

For å spe på mer propaganda tar «asylbarna» god tid om å fortelle «historier» fra Afghanistan.

Batikk6

Vi kan lese og høre dem i svensk media at «asylbarna» er redd for sine liv. Dem sier at det er livsfarlig å være i Afghanistan. Det er litt underlig når norsk UDI sier at det er kun to provinser som er ustabile, og at det sies å være 27 ganger mer sannsynlig å bli drept i Chicago enn i Afghanistan.

Selv med slik fakta godt dokumentert er det fortsatt «gode» mennesker som sprer løgnen videre.

Batikk7

Problemet med løgnen «asylbarna» kommer og svensk media viderefører. Er at det er godt kjent at «flyktninger» reiser på ferie til Afghanistan for å besøke sitt hjem for å ha samhold med slekt og venner. Selv Tyskland sender ut de ulovlige «asylantene». Mens Sverige kvier seg. Det fremmes også å gi dem opphold. Selv om disse «asylbarna» er egentlig avvist fra landet. Det som jobber med «asylanter» kjenner til metoder som disse «asylbarn» benytter seg av. Det er å si at man kommer fra et konfliktområde, men i sannhet er fra et annet stabilt område. Vi vet også at disse kan ha bodd i andre land før dem kommer som «asylbarn». Det er også kjent at mange er ikke fra Afghanistan heller. Det ble godt dokumentert da danskene skulle sende tilbake avviste «asylanter» til Afghanistan. Flere av dem var ikke fra Afghanistan og måtte returneres tilbake til Danmark. I slike tilfeller ville jeg ha sagt at dette er «asylantens» feil og forlatt dem i Afghanistan. «Er man med på leken, må man tåle streken». Man må stå til ansvar for sine egne handlinger.

Det siste påfunnet fra støttespillerne til «asylbarna» er å gå rundt med hjerter. Som vi kan se i denne demonstrasjon mot «asylbarna».

Batikk8

Fra svensk media blir det vinklet slik at de svensker som demonstrerer mot «asylbarn». Der disse «asylbarn» er i landet ulovlig og vil heller ikke vil følge landets lover. Klarer svensk media å ytre at disse mot-demonstranter er hatefulle og rasistiske.

Batikk9

I en betraktning på det som skjer i Sverige er det påfallende lite nyhetsinteresse fra norske journalister. Er dette fordi dem ikke vil bli gjort til latter for å støtte disse «asylbarn»? 

 

Det er ganske åpenbart hvorfor batikk-heksene flokker seg til «asylbarna». Det er å tilfredsstille sine lyster på statens bekostning.

Batikka

Dette er ikke noen få enkelt tilfeller, dette er satt i system. Til og med selve byråkratiet lyver til sine landsmenn, ved å si at voksen er barn. Det er så åpent og organisert at det er latterlig. Spesielt når de som avslører «Batikk-heksenes nye klær» blir kalt for rasister eller nazister. Fortsetter å lyve til oss, kun for å tilfredstillelse seg selv og for penger.

Batikkb

 

Vedlegg (1) Twitter korrespondanse med politiet om å bryte opp en ulovlig demonstrasjon.

Batikkd1.jpg

Batikkd2

Batikkd3

Batikkd4

Batikkd5

Batikkd6

Batikkd7

Batikkd8

Stefan Löfven er blitt politianmeldt: «Skal ikke komme unna»

Anmeldelsen ble levert inn torsdagsmorgen – mens statsministeren nekter å uttale seg.
 
Sveriges statsminister Stefan Löfven er blitt politianmeldt. Det var på torsdagsmorgen at talsmannen for Ung Vänstre Henrik Malmrot la inn en anmeldelse på en politistasjon sentralt i Stockholm.
- Vi har valgt å politianmelde Stefan Löfven. For han skaper en fare for andre mennesker. Han er den som er ansvarlig for den innvandringspolitikk som føres, og de utvisninger til Afghanistan som skjer i dag
 
Sier en opprørt Malmrot til Nyheter24.
 
Men det er ikke bare et innlegg i flyktning debatten. Malmrot mener at det er på alvor å få testet om loven er like for alle.
 
- Vi forstår at dette ikke vil føre helt frem. Men vi vil teste systemet som alle sier finnes, en rettstat der alle blir behandlet likt innenfor loven. En vanlig person kan ta få smekk på fingrene når han laster ned en film, samtidig som politikere kan ta beslutninger som koster menneskeliv. Du skal ikke komme unna, vi er så veldig lei av dette.
 
- Hva sa de på politistasjonen, når du leverte inn anmeldelsen?
 
- De ble noe forbauset, det er ikke hverdag at noen går og anmelder statsministeren. Men de var veldig behjelpelig. De må jo ta imot alle anmeldelser som kommer inn.
 
Statsministeren har valgt å ikke kommentere anmeldelsen.
 
Referanse:
 
Stefan Löfven har blivit polisanmäld: ”Ska inte komma undan!”

Sensurert kommentar på Dagsavisen - 'En maktfullkommen dronning'

Jeg har kommentert en artikkel på Dagsavisen "En maktfullkommen dronning" [1] som tar for seg Merkel. Det det står "Angela Merkel styrer mot en tilsynelatende sikker valgseier i september. Men egenrådighet og maktarroganse kan bli hennes bane."

Min kommentar er blitt sensurert.

Her er hva jeg skrev:

Merkel er en gammel traver i kommunistisk propaganda, det er hun skolert i.
At Merkel har diktatoriske trekk ser vi. Viljen til selv innsikt er ikke tilstede. Men Merker med sine slue propaganda trikk, der hun bruker ord som har en helt annen mening enn det andre oppfatter.

De problemer som finnes blant "flyktninger" er katastrofale. Det ser vi fra nylig forskning.

Gruppevoldtekt er 4000% høyere for å være "asylant" enn en etnisk.
Farlig og alvorlig personskade var det over 1400 prosent for å være "asylant" enn en etnisk.

Ines Laufer: Die „Flüchtlings“-Kriminalität zwischen Fakten und Medienlügen
http://www.epochtimes.de/politik/welt/ines-laufer-die-fluechtlings-kriminalitaet-zwischen-fakten-und-medienluegen-a2132375.html

Men det er også dokumentert problemer som Merkel konsevent overser, fordi dette er ikke så viktig for hennes stor-tyske plan.

Dette er for Tyskland 2017
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_rNT3k2ZXB-f9z-2nSFMIBQKXCs&ll=51.361194439314694%2C6.969721633496192&z=6

Dette er for Tyskland kun 2016
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sKPTG4QX60NOzWOn5ZRf7zRaBrs&ll=51.67255514712711%2C9.71112304999997&z=5

Media er med på dette narrespill er dokumentert svart på hvitt.

Fra "Barcelona declaration" en avtale med EU og muslimskeland står det

Media - Close interaction between the media will work in favour of better cultural understanding. The European Union will actively promote such interaction, in particular through the ongoing MED-Media programme. An annual meeting of representatives of the media will be organised in this context.

https://norgesavisen.no/wp-content/uploads/2017/07/Barcelona-avtalen.pdf

[1] En maktfullkommen dronning
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/en-maktfullkommen-dronning-1.1002205#fb-comments

Først publisert på https://raagaasite.wordpress.com/2017/08/01/sensurert-kommentar-pa-dagsavisen-en-maktfullkommen-dronning/

Vil media følge opp saker som setter muslimer i et dårlig lys? Nei.

Vil media følge opp saker som setter muslimer i et dårlig lys? Konklusjonen er nei.

Vi har lest i media om drapet på Justine Damond i media. Men hva kan vi få ut av norsk media i denne saken?

Har vi et søk på seks kjente nettaviser.
"Justine Damond" site:vg.no gir oss 0 artikler
"Justine Damond" site:dagsavisen.no gir oss 0 artikler
"Justine Damond" site:nettavisen.no gir oss 3 artikler
"Justine Damond" site:TV2.no gir oss 4 artikler
"Justine Damond" site:nrk.no gir oss 4 artikler men 3 av dem består kun av en linje
"Justine Damond" site:dagbladet.no gir oss 5 artikler


Det ser ut som VG og Dagsavisen at dette er ikke en viktig nyhet. Så kommer NRK med kun en artikkel. Men vi skal ta for oss artiklene [1-16]

La oss organisere artiklene sortert på dagen. Da får vi
17.07.2017 [1,4,12]
18.07.2017 [5,8,13]
19.07.2017 [9,10,14]
20.07.2017 [6,15]
21.07.2017 [2,11]
22.07.2017 [3,7,16]

17.07.2017 [1,4,12]
Justine Damond ringte grunnet bråk i nærheten av sitt hus. Når politiet kom gikk Justine Damond i pysjamas mot politibilen. Justine Damond sto ved førersete og pratet med sjåføren.
Politi i passasjersetet tar opp våpenet og skyter gjennom førerdøra. Det er ikke noen våpen funnet på åstedet.Disse to politi er på «betalt administrativ permisjon» etter mordet.Skyteepisoden blir omtalt som «tragisk» av ordføreren i Minneapolis, Betsy Hodges på en pressekonferanse.
- Jeg er sterkt preget av skyteepisoden i går kveld. Jeg kjenner nabolaget godt, og etterforsker nå saken. Jeg har bedt politiet komme med så mye informasjon som mulig, og jeg lurer blant annet på hvorfor de ikke hadde på overvåkningskamera

18.07.2017 [5,8,13]
Uforståelig politidrap nå av en hvit kvinne.
Justine Damond trodde det var et pågående seksuelt overgrep i nærheten.
Politimester i Minneapolis sier at det er en tragisk hendelse. Skal ha en ekstern og uavhengig gransking av mordet.
Kameraet i politibilen var avslått.
Det er lydklipp av samtalen mellom politiet på åstedet og sentralen. Politiet forsøker livreddende førstehjelp av Justine Damond.Politiet sier at det ikke var noen gjerningspersoner på frifot og etterlyste flere ganger medisinsk personell. Sentralen bekreftet at dem var på vei.
Advokat Tom Plunkett, som representerer politimannen Mohamed Noor som avfyrte skuddet som drepte Justine Damond, har også kommet med en uttalelse og kondolanser på vegne av sin klient.
- Han er en omsorgsfull person som har en familie han elsker. Han føler med familien, og forstår at tapet er tungt for dem.
- Han tar dette svært alvorlig, for for ham var det å bli politi et kall. Han ble politimann for å tjene samfunnet og beskytte mennesker.

Politimannen Mohamed Noor var ansatt for to år siden.

19.07.2017 [9,10,14]
Australias statsminister krever svar

20.07.2017 [6,15]
Justine Damond hadde to samtaler med politiet lørdag kveld før de dukket opp foran huset hennes.
Politibetjent Mohamed Noor, som løsnet det fatale skuddet, har ifølge BBC ikke ønsket å la seg avhøre
I avhør skal hans klient, som kjørte politibilen, ha sagt at de var skremt av en høy lyd på stedet i forkant av skytingen.
Polititjenestemennene fryktet for å bli utsatt for et bakholdsangrep.
Politimannen skal også ha sagt i avhøret at det syklet en ung person forbi dem rett før skytingen. Denne personen ønsker politiet å komme i kontakt med.
Hvorfor politibetjentene ikke hadde slått på kamera, vil være en del av politiets etterforskning.
Politimennene i denne saken vært i tjeneste i ett og to år og begge skal ha gått det 18 måneders lange kurset for å bli politi i delstaten Minnesota

21.07.2017 [2,11]
Politisjef Janeé Harteau medgir at det var unødvendig å skyte kvinne. Men fastholder at politimannen var skikket til tjeneste.
– Tjenestemannen gjennomførte treningen på svært godt vis. Han var godt skikket til å patruljere gatelangs, sier hun.

22.07.2017 [3,7,16]
Så langt har politimannen nektet å snakke med etterforskere, noe som ifølge avtroppende politisjef Harteau er hans «grunnlovsfestede rettighet»
Politisjefen Janeé Harteau i Minneapolis går av. Har fått skarp kritikk for sin håndtering av både drapet på Damond og tidligere drap, så langt tilbake som til 2013.
Fredag ga også ordfører Betsy Hodges i Minneapolis uttrykk for at hun mente det ville være riktig at politisjefen trakk seg.
«Vi trenger nytt lederskap».

Men rasende demonstranter kreverere endringer. De ber også ordføreren trekke seg.
De overdøvde også ordførerens kommentarer med ropet «bye, bye Betsy».
Borgermesteren sa da at hun har forståelse for innbyggernes frustrasjon, men at hun ikke kommer til å trekke seg fra jobben.
«Jeg gjorde noe med det. Jeg gjorde noe veldig bra. Jeg ba politisjefen trekke seg»
Men det er ikke slutten på noen ting, sier Jonathan Thompson, som ledet demonstrantene.

Det er dette vi er blitt presentert i Norsk media. Men det er mer mye mer.

Ekstra informasjon fra utenlandske kilder
Politibetjent Mohamed Noor er en somalisk muslim.

Damond4

Det er tre andre saker på ham. To av dem er forsatt åpne. Han skal f.eks. ha angrepet en kvinne med skadd skulder og dratt henne ut av sitt hus og inn fraktet henne til et sykehus. [17]

Ordfører Betsy Hodges skrev på Facebook i 2015
- jeg vil ta med tid til å anerkjenne offiser Mohamed Noor, vår nye somaliske offiseren til Minneapolis Police Department. Officer Noor har blitt tildelt nabolag nummer 5, hvor hans tiltreden er blitt høyt hyllet, spesielt av det somaliske samfunnet og området rundt Karmel Mall. [17]

Damond3
Ordfører Betsy Hodges skrev på twitter at hun støtter det somaliske samfunn (muslimer) og vil ikke at mordet på Justine Damond ikke skal bli omformes til rasisme. [18]

Ordfører Betsy Hodges har også ytret:
Damond2
- Styrken og skjønnheten i de somaliske og østafrikanske samfunn er en viktig del av det som gjør Minneapolis så sterk og vakker. Jeg er takknemlig for å være din nabo. .. Vi kan ikke i denne tragedien å vende seg til rasisme, fremmedhad og islamofobi. ..Det vil ikke bli tolerert i Minneapolis. Hvis du opplever diskriminering, kan du sende en klage til http://www.ci.minneapolis.mn.us/civilrights/discrimination-complaint.

Det var ordfører Betsy Hodges som innledet ansettelsespolitikken i politidepartementet for å prioritere ansettelsen av somaliske muslimer.
Dette var på samme tid 22 fra hennes nabolag dro til Somalia for å bli vervet til al-Shabab. Omtrent et dusin av somaliere har forlatt de siste årene for å bli med i jihad i Syria, med også ISIS. [19]

Etterforskerne har nå søkt Justine Damond hus for kroppsvæsker, våpen og narkotika.
Kriminalekspert Joseph Daly sa at det ikke var grunn å søke Damonds hjem.
Mens morderen til Justine Damond, Minneapolis politimann Mohamed Noor, fortsatt nekter å forklare hvorfor han drepte henne, har flere spørsmål blitt reist.
Domstolsdokumenter påstår at politibilen som Noor og hans partner satt i ble "slått" av en kvinne rett før Justine Damond ble skutt.
Det var ingen informasjon om hvorvidt kvinnen som slo bilen var Justine Damond.
Det ser ut som om "Bureau of Criminal Apprehension" prøver å legge skylden på den drepte Justine Damond [20].

Midlertidig konklusjon 30.07.2017
Ordfører Betsy Hodges er en venstreradikal feminsitet som hyller og forsvarer muslimske terrorister. At hun ikke har selvinnsikt, hun vil heller klage på andre enn å gjøre jobben sin. En slik diktatorisk oppførsel og tankesett er synonymt for personer med problemer. Noe vi også så Stefan Löfven oppførsel i IT-skandalen.

At ordfører Betsy Hodges står sammen med muslimer som gir ISIS salutt er ganske forklarende for sine manglende evne til å tenke logisk og ta ansvar.
Damond1

Oppdatert informasjon 31.07.2017
Politibetjent Matthew Harrity fortalte inspektørene at han ble skremt av en høy lyd i nærheten av bilen, rett etterpå nærmet Justine Damond sjåførens sidevindu. Han fortalte videre at Noor skjøt med sitt våpen gjennom det åpne sidevinduet. 
Foreign Intelligence Service (SVR) har analysert alle politiskytninger, kan ikke se noen slike hendelser de siste tiåret har funnet sted. Der en politi har skutt en uvæpnet sivil som anmelder en hendelse til en annen poltimann.
SVR har dokumenter at politibetjent Mohamed Noor lovet sitt troskap til al-Shabab (ISIS) terrorist lederen Sheikh Mukhtar Robow.

Derfor er det logisk at politibetjent Mohamed Noor drepte Justine Damond for at hun ikke fulgte Sharia. 
Politibetjent Mohamed Noor krever at alle respekterer hans privatliv [21].

Nettavisen:

[1] Amerikansk politi skjøt australsk kvinne som ringte etter hjelp
17.07.2017
http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/amerikansk-politi-skjt-australsk-kvinne-som-ringte-etter-hjelp/3423357323.html

[2] Politisjef medgir at det var unødvendig å skyte kvinne
21.07.2017
http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/politisjef-medgir-at-det-var-undvendig-a-skyte-kvinne/3423358190.html

[3] Politisjefen i Minneapolis går av etter at en australsk kvinne ble skutt
22.07.2017
http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/politisjefen-i-minneapolis-gar-av-etter-at-en-australsk-kvinne-ble-skutt/3423358368.html

TV2:
[4] Justine ringte 911 om overfall - ble skutt og drept av politiet
17.07.2017
http://www.tv2.no/a/9248263/

[5] Politimannen som skjøt og drepte Justine (40)_ - Jeg tar det svært alvorlig
18.07.2017 
http://www.tv2.no/a/9249067/

[6] Slik forklarer politiet hvorfor de skjøt og drepte Justine (40)

20.07.2017
http://www.tv2.no/nyheter/9253042/

[7] Politisjefen går av etter at Justine (40) ble skutt og drept
22.07.2017
http://www.tv2.no/a/9257047

NRK:
[8] Australske Justine (40) ble drept av amerikansk politi_ – Vi er desperate etter informasjon
18.07.2017, kl. 14:47
https://www.nrk.no/urix/australske-justine-_40_-ble-drept-av-amerikansk-politi_-_-vi-er-desperate-etter-informasjon-1.13606870

[9] Krever svar i Damond-saken
19.07.2017 kl. 00:56
https://www.nrk.no/nyheter/krever-svar-i-damond-saken-1.13607957 (1 linje)

[10] Krever svar om politiskyting i USA 
19.07.2017 kl. 10:29
https://www.nrk.no/nyheter/krever-svar-om-politiskyting-i-usa-1.13608382 (1 linje)

[11] USA: unødvendig å skyte kvinnen 
21.07.2017 kl. 10:18 
https://www.nrk.no/nyheter/usa_-unodvendig-a-skyte-kvinnen-1.13611389 (1 linje)

Dagbladet:
[12] Politidrap i USA_ - Australsk kvinne skutt og drept av amerikansk politi etter at hun ringte og ba om hjelp
17.07.2017 KL. 20.19 
http://www.dagbladet.no/nyheter/australsk-kvinne-skutt-og-drept-av-amerikansk-politi-etter-at-hun-ringte-og-ba-om-hjelp/68521951

[13] Justine ble drept av politiet etter at hun ringte og ba om hjelp
18.07.2017 KL. 14.15
http://www.dagbladet.no/nyheter/justine-ble-drept-av-politiet-etter-at-hun-ringte-og-ba-om-hjelp-lydopptakene-dokumenterer-hennes-siste-oyeblikk/68523103

[14] Australias statsminister krever svar etter at australske Justine (40) ble skutt av politi i USA
19.07.2017 KL. 0.55 
http://www.dagbladet.no/nyheter/australias-statsminister-krever-svar-etter-at-australske-justine-40-ble-skutt-av-politi-i-usa/68525065

[15] Justine (40) ble skutt og drept av politiet
20.07.2017 KL. 5.28 
http://www.dagbladet.no/nyheter/justine-40-ble-skutt-og-drept-av-politiet-dette-er-politiets-forklaring/68527733

[16] Politisjefen trekker seg etter drapet på Justine Damond
22.07.2017 KL. 10.47
http://www.dagbladet.no/nyheter/politisjefen-trekker-seg-etter-drapet-pa-justine-damond/68533417

Annen media:

[17] Somali immigrant cop Mohamed Noor, who shot Justine Damond, was 'highly celebrated' by Minneapolis mayor in 2015
http://www.foxnews.com/us/2017/07/18/mohamed-noor-somali-american-cop-who-allegedly-shot-jessica-damond-lauded-by-community.html

[18] I stand with our Somali community. We can't compound the tragedy of Justine Damond's death by turning to racism. 
13.08 - 19. jul. 2017
https://twitter.com/MayorHodges/status/887766079812120577?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fpamelageller.com%2F2017%2F07%2Fmayor-betsey-hodges-shills-for-muslim-cop.html%2F

[19] In wake of Muslim cop gunning down woman, Mayor Betsy Hodges urges Muslims to file hate crime claims
http://teoinfo.com/2017/07/23/in-wake-of-muslim-cop-gunning-down-woman-mayor-betsy-hodges-urges-muslims-to-file-hate-crime-claims/

[20] REPORT: MINNEAPOLIS POLICE SEARCHED JUSTINE DAMOND’S HOME AFTER MUSLIM COP SHOT HER
https://milo.yiannopoulos.net/2017/07/police-search-justine-damond/

Først publisert: raagaasite.wordpress.com/2017/07/30/vil-media-folge-opp-saker-som-setter-muslimer-i-et-darlig-lys-nei/

[21] Police Insider: Justine Damond’s Killer Had Pledged Allegiance To ISIS
http://yournewswire.com/justine-damond-isis/

Feminister gjøre Rosa Parks stolt, eller ikke?

De fleste kjenner Rosa Parks [1], spesielt feminister bør dette navnet klinge kjent. Men for å gjøre ting enkelt. Det var en sort ung kvinne nektet å sitte på den «fargede» delen av Buss No. 2857. Motivet var at hun var lei av bli behandlet som en annenrangs borger.

Men nå har den svenske stat via “diskriminerings­ombudsmannen” sagt at når muslimer segregerer gutter og jenter på buss, er det ikke å behandle kvinner som en annenrangs borger.

Jeg har virkelig problem å forstå denne logikken venstreradikale feminister har. Dem er mot segregerer, men er også for segregerer.

Vi hører at den svenske stat er feministisk , dem står ‘alltid’ opp for kvinners rettigheter [4]. Men er det relatert til muslimer. Da er pipen noe helt annet [3].

Om dette er hykleri eller ren galskap kan diskuteres.

[1] https://no.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks
[2] DO: Inte diskriminering när muslimsk friskola könssegregerar skolbussen
https://nyheteridag.se/do-inte-diskriminering-nar-muslimsk-friskola-konssegregerar-skolbussen/
[3] Sverige flyr i flint over dette bildet: – Walk of shame
http://www.dagbladet.no/nyheter/sverige-flyr-i-flint-over-dette-bildet—walk-of-shame/67034211

[4] Svensk minister med Twitter-spark til Donald Trump
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/donald-trump/svensk-minister-med-twitter-spark-til-donald-trump/a/23915655/

Først publisert: https://raagaasite.wordpress.com/2017/07/21/feminister-gjore-rosa-park-stolt-eller-ikke/

Når venstreradikale feminister styrer, forvent kaos

Den mest venstreradikale feminister styre som finnes er den Svenske. Dette har skap til mye kaos i landet. Noe av hendelser har vært humoristisk, men også alvorlige.

Vi så den flause under snømåkingen i Stockholm. Der det ble kaos, fordi snømåkingen måtte være feministisk [4].

Nå har en mer alvorlig sak dukket opp. Kan ikke se at norsk media er villig til å dokumentere dette (*).

Det gjelder kjøretøy informasjon. Ikke bare private, men også militære kjøretøy [1] er blitt lekket til utlandet. Også de folk som lever under skjult identitet er blitt avslørt [3]. Så ikke er dette et sikkerhetsbrudd, men setter også folk i fare. Det mest skremmende er at den styrende regjering ikke har forstått at å bryte loven er ulovlig [2]. For å toppe dette så tvang regjeringen at dette sikkerhetsbruddet skulle ikke gjøres noe med [5].

[1] Dokument: Hela militära fordonsregistret läckte
http://omni.se/dokument-hela-militara-fordonsregistret-lackte/a/OV25E

[2] Kände inte till att det var olagligt att strunta i lagen
https://nyheteridag.se/kande-inte-till-att-det-var-olagligt-att-strunta-i-lagen/

[3] Röjde hemliga uppgifter – två gånger
http://www.expressen.se/nyheter/rojde-hemliga-uppgifter-tva-ganger/?social=fb

[4] Fiasko for feministisk snørydding
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2016/11/11/195255976/fiasko-feministisk-snorydding

[5] Säpo-dokumentet avslöjar: Regeringen satte press på Transportstyrelsen att fortsätta trots vetskap om allvarliga säkerhetsbrister
https://nyheteridag.se/sapo-dokumentet-avslojar-regeringen-satte-press-pa-transportstyrelsen-att-fortsatta-trots-vetskap-om-allvarliga-sakerhetsbrister/

(*) datert 2017.07.21

Først publisert: https://raagaasite.wordpress.com/2017/07/21/nar-venstreradikale-feminister-styrer-forvent-kaos/

Private “finansierer” kriminelle – ikke bra, staten finansierer kriminelle – toppers

Vi hører at privat personer kan bli straffet hvis dem kjøper piratkopier, fordi dette kan finansiere kriminelle [1]. Men det som er underlig er at når staten direkte eller indirekte finansierer organisert kriminalitet. Da skal vi enten føle oss stolte (bistand) eller er til nytte (EØS).

Når det gjelder bistand har den ingen mening [2]. Det bør gå opp for enhver at å sende penger år etter år, uten noen endring. Betyr at disse går til korrupte/kriminelle, ikke til nytte for lokalbefolkningen [5,6,7].

EØS og andre internasjonale lover/regler som tillater forflytning av arbeid, er en gullgruve for organisert kriminalitet [3,4].

Det kan sies mye her, men vil bare vise det hykleri som finnes blant politikere og byråkrater.

[1] Advarer turister: Falske luksusvarer kan koste deg dyrt
http://www.nettavisen.no/na24/advarer-turister-falske-luksusvarer-kan-koste-deg-dyrt/3423357617.html
[2] – Norsk bistand har ingen effekt
http://forskning.no/bistand/2012/02/norsk-bistand-har-ingen-effekt
[3] Polititopper bekymret for økt organisert kriminalitet i Norge
https://www.dn.no/nyheter/2017/05/16/0701/Jus/polititopper-bekymret-for-okt-organisert-kriminalitet-i-norge
[4] – I bygg- og anleggsbransjen har organisert kriminalitet nå fått fotfeste
https://www.tu.no/artikler/i-bygg-og-anleggsbransjen-har-organisert-kriminalitet-na-fatt-fotfeste/224975
[5] Norsk bistand til alle de mest korrupte
https://www.aftenposten.no/norge/Norsk-bistand-til-alle-de-mest-korrupte-172772b.html
[6] – Norsk bistand skaper korrupsjon og svake stater
https://www.nrk.no/urix/_-norsk-bistand-skaper-en-svak-stat-1.10864582
[7] Korrupsjon og fattigdom – bistand i høyrisikosonen
https://www.norad.no/migrering/nyheterrunde2/korrupsjon-og-fattigdom—bistand-i-hoyrisikosonen/ (*)

(*) Hvis den ikke åpnes/ikke finnes. Søk på nettet med tittelen.

Først publisert: https://raagaasite.wordpress.com/2017/07/19/private-finansierer-kriminelle-ikke-bra-staten-finansierer-kriminelle-toppers/

Norske media gjør narr av kinesisk sensur, mens norsk media sensurer det dem ikke liker

Vi leser at Kina sensurer med denne argumentasjonen.

Grunnen til sensuren skal angivelig være det at flere bloggere har koblet den kinesiske presidenten til tegneseriefiguren Ole Brumm på en humoristisk måte – noe som ikke har falt i god smak hos president Xi Jinping. [1]

Ja vi kan le av dette. Men det får en dårlig bismak når ingen norske journalister vil dokumentere bokbålet av Pippi Langstrømpe. Svensk bibliotek brenner bøker fordi de kan oppfattes som rasistisk. Men biblioteket bortforklarer dette. [2]

Heller ikke vil norske journalister dokumentere at bibliotek vil ikke ta inn en bok som undersøker økonomiske problemer med import av "flyktninger". Med den begrunnelse at det "stöder rasism, manar till förföljelse eller på annat sätt strider mot de mänskliga rättigheterna”.  Mens Hitlers ‘Mein kampf’ er kjøpt inn av biblioteket og kan lånes ut uten problem. [3].

Så hvorfor ler vi ikke av alle norske journalister som mener å bære sannhetens fane? Når dem gang på gang blir tatt for å drive sensur.

[1] Ole Brumm sensureres i Kina
https://www.nrk.no/kultur/ole-brumm-sensureres-i-kina-1.13606001
[2] Josefssons ordkrig om Astrid Lindgren
http://www.expressen.se/gt/josefssons-ordkrig-om-astrid-lindgren-/
[3] Hitlers Mein kampf tillåten men inte Sanandajis Massutmaning – Maria rasar mot biblioteket
https://nyheteridag.se/hitlers-mein-kampf-tillaten-men-inte-sanandajis-massutmaning-maria-rasar-mot-biblioteket/

Først publisert på Rågå Nyheter: https://raagaasite.wordpress.com/2017/07/18/norske-media-gjor-narr-av-kinesisk-sensur-mens-norsk-media-sensurer-det-dem-ikke-liker/

© 2016 Tor Anders Engen