TAE art1Vi kan lese i eldre historiebøker at menneskets opphav kommer fra Afrika for 7 millioner år siden. Men nyere forskning viser at dette stemmer ikke. Ved å studere funn datert 7,2 millioner år siden, fra områder i Bulgaria og Hellas viser det seg at vårt homoide opphav er fra disse stedene ikke Afrika.

Apearten blir kalt for Graecopithecus freybergi eller blant forskerne ‘El Graeco'. Dette forskningsfunn ble utført av internasjonale forskere. Dette forteller oss at dette vil komplett forandrer vår forståelse av vårt homoide opphav. Ved å plassere vår felles stamtavle med sjimpansene i Europa 200 tusen år før den Afrikanske. At «missing link» er ikke fra Afrika, men er fra Middelhavet er en stor nyhet. Men som forskerne sier at det vil alltid være et «missing link». Fordi evolusjonen er en uendelig kjede av etterfølgende former. Forskerne analyserte to funn av ‘El Graeco', det var en øvrekjeve fra Pyrgos Vassilissis i Hellas, og kinntenner fra Azmaka i Bulgaria. Disse viste seg å være mye eldre enn den afrikanske homoiden Sahelanthropus tchadensis fra Chad.

Menneske1

Figur 1. Kinntenner fra Azmaka i Bulgaria

Menneske2Figur 2. Øvrekjeve fra Pyrgos Vassilissis i Hellas

På denne tiden var klimaet i Øst Europa så forandret at det var åpne savanner. Hele Middelhavet var tørrlagt, med den følge at Europa og Afrika var sammenkoplet. Et resultat var at aper og homoider kunne flytte seg uhindret mellom Afrika og Europa. Grunnet de store miljøendringene tvang trolig apene nordover for å finne nye matkilder. Med den følge at homoidene ble oppreiste skapninger. ‘El Graeco' er ikke en ape men en gren av homoider og er direkte stamfar til homo- arten. Maten til ‘El Graeco' var tørr og hard savanne vegetasjon. Til forskjell til maten de tidligere store apene (Hominidae) spiste ved å leve i skogene. Derfor hadde ‘El Graeco' som oss brede jeksler og tykk emalje. Muligens vil ansiktet til ‘El Graeco' minne om en Hominidae men med kortere hjørnetenner.

Menneske3

Figur 3. ‘El Graeco'

Som i all forskningen er det skepsis til dette. Ofte er slikt relatert til egeninteresser eller rent politisk. Men tiden til vise om vi kan finne flere slike funn i Europa.

Referanser:

Europe was the birthplace of mankind, not Africa, scientists find

http://www.telegraph.co.uk/science/2017/05/22/europe-birthplace-mankind-not-africa-scientists-find/?fref=gca

Potential hominin affinities of Graecopithecus from the Late Miocene of Europe

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0177127

Published in Blogg
© 2016 Tor Anders Engen