TAE art1Saturday, 02 September 2017 17:44

Batikk-heksenes nye klær

 

De som har fulgt svenske kilder har fått med seg at det er en demonstrasjon blant afghanske «asylbarn». Disse «asylbarn» har fått avslag på sin asylsøknad. Ikke bare ett avslag, men også flere avslag. Dette sier «asylbarna» åpent. Så man trenger ikke å forsøke å motbevise dette.

Det ble søkt om tilstand til demonstrasjon noe dem fikk lov av politiet til å gjøre. Da kommer et problem opp. En utenlandsk person har ingen rett å ytre seg i det offentligrom, relatert til Svensk författningssamling 1974:152 - 25 §. Per definisjon har jeg som norsk, ingen rett til å berope meg ytringsfrihet ved demonstrasjon i Sverige. Loven gjelder kun svensker. Da må de som har søkt tillatelse være svensker. Eller så har politiet selv brudd loven. Men selv om det er svensker, er det trolig ulovlig. Siden de fleste som er der å demonstrer er ikke svensker. Igjen svensk lov.Batikk1.jpg

Et ekstra problem for disse «asylbarna» er at disse «asylbarn» har kun lov til å demonstrere på gitte tider. Men det gav «asylbarna» blaffen i. Selv med denne kunnskapen, ville politiet ikke fjerne disse ulovlige demonstrantene fra stedet. Disse «asylbarn» bryter tilstand om demonstrasjon som ble definert av selveste politiet. Men ingen reaksjon fra politiet. Politiet bare står og ser på at dette lovbruddet skjer.

Dette reagert folk på og spurt politiet direkte på hvorfor dem ikke gjør noen ting. Selv når det selges åpent narkotika på stedet. Men heller ikke dette reagerer politiet på. Dette kan vi lese på politiets egne Twitter konto (1). Det er ganske alvorlig at politiet ikke vil utføre sine plikter. Er det svenske politiet en gjeng politikere i uniform?

Disse «asylbarn» har også truet med å voldta kvinner. Men heller ingen reaksjon fra politiet, heller ikke noe reaksjon i svensk media på en slik nyhet.

Batikk2

Men det som er tragikomisk er at ingen av disse «asylbarn» kaller for barn. De som har øyne i hodet ser at disse er ikke barn, men voksne.

 

Da det ble satt spørsmålstegn om dette var barn eller ikke. Godt dokumentert av ei modig svensk kvinne på stedet. På videoen kan man høre batikk-heksene og andre si at man ikke svare på spørsmålet om hvor er barnene er. For å løse denne åpenbare løgnen. Ble ekte barn hentet inn. Slik at disse ekte barna kunne bli bruket i mediastunt. Kun for å gi sympati for «asylbarna». På bilde av disse ekte-barn, kan vi se de voksen «asylbarn» sitte i bakgrunnen. For å gjøre det mer komisk.

Batikk3

Vi vet godt at dette er organisert av «svensker» og batikk-hekser. Disse lager forskjellige propaganda utspill. Men det blir noe komisk når «asylbarna» står med lapp som sier «jeg vil at mine barn skal få bli». Noe som er ofte sant. Disse har kone og familie i sitt eget land.

Batikk4

 

Selv om narrespillet og løgnen er så åpenbart. Flokker det til seg batikk-hekser. Ikke bare fra byråkratiet, men fra media og politikken.

Batikk5

For å spe på mer propaganda tar «asylbarna» god tid om å fortelle «historier» fra Afghanistan.

Batikk6

Vi kan lese og høre dem i svensk media at «asylbarna» er redd for sine liv. Dem sier at det er livsfarlig å være i Afghanistan. Det er litt underlig når norsk UDI sier at det er kun to provinser som er ustabile, og at det sies å være 27 ganger mer sannsynlig å bli drept i Chicago enn i Afghanistan.

Selv med slik fakta godt dokumentert er det fortsatt «gode» mennesker som sprer løgnen videre.

Batikk7

Problemet med løgnen «asylbarna» kommer og svensk media viderefører. Er at det er godt kjent at «flyktninger» reiser på ferie til Afghanistan for å besøke sitt hjem for å ha samhold med slekt og venner. Selv Tyskland sender ut de ulovlige «asylantene». Mens Sverige kvier seg. Det fremmes også å gi dem opphold. Selv om disse «asylbarna» er egentlig avvist fra landet. Det som jobber med «asylanter» kjenner til metoder som disse «asylbarn» benytter seg av. Det er å si at man kommer fra et konfliktområde, men i sannhet er fra et annet stabilt område. Vi vet også at disse kan ha bodd i andre land før dem kommer som «asylbarn». Det er også kjent at mange er ikke fra Afghanistan heller. Det ble godt dokumentert da danskene skulle sende tilbake avviste «asylanter» til Afghanistan. Flere av dem var ikke fra Afghanistan og måtte returneres tilbake til Danmark. I slike tilfeller ville jeg ha sagt at dette er «asylantens» feil og forlatt dem i Afghanistan. «Er man med på leken, må man tåle streken». Man må stå til ansvar for sine egne handlinger.

Det siste påfunnet fra støttespillerne til «asylbarna» er å gå rundt med hjerter. Som vi kan se i denne demonstrasjon mot «asylbarna».

Batikk8

Fra svensk media blir det vinklet slik at de svensker som demonstrerer mot «asylbarn». Der disse «asylbarn» er i landet ulovlig og vil heller ikke vil følge landets lover. Klarer svensk media å ytre at disse mot-demonstranter er hatefulle og rasistiske.

Batikk9

I en betraktning på det som skjer i Sverige er det påfallende lite nyhetsinteresse fra norske journalister. Er dette fordi dem ikke vil bli gjort til latter for å støtte disse «asylbarn»? 

 

Det er ganske åpenbart hvorfor batikk-heksene flokker seg til «asylbarna». Det er å tilfredsstille sine lyster på statens bekostning.

Batikka

Dette er ikke noen få enkelt tilfeller, dette er satt i system. Til og med selve byråkratiet lyver til sine landsmenn, ved å si at voksen er barn. Det er så åpent og organisert at det er latterlig. Spesielt når de som avslører «Batikk-heksenes nye klær» blir kalt for rasister eller nazister. Fortsetter å lyve til oss, kun for å tilfredstillelse seg selv og for penger.

Batikkb

 

Vedlegg (1) Twitter korrespondanse med politiet om å bryte opp en ulovlig demonstrasjon.

Batikkd1.jpg

Batikkd2

Batikkd3

Batikkd4

Batikkd5

Batikkd6

Batikkd7

Batikkd8

Published in Blogg

 

I det som har skjedd i England i det siste. Der vi får vite at terroristene har tilknyttet til Libya[1]. Kan man undre seg hvorfor folk i Europa, spesielt i London skal akseptere det som skjer [2].

Fra "nylige" Hillary frigitte e-poster blir det dokumentert den virkelige årsaken til NATO sitt angrep på Libya [3]. Dette ble postulert av mange, med ble avfeid av media og andre som konspirasjonsterorier. Men også den bevisste løgnen som ble spredd av media for å støtte dette angrep.

Nå vet vi at NATO bevisst trente opp terrorister. For at politikere og andre interessenter skulle stjele oljen fra Libya. Men også stoppe etableringen av en gullbasert dinar. En fare for sentralbankene.

Derfor er det et ansvar som ligger på media, politikere og byråkrater å gjøre opp for den feilen og det kaos disse har gjort. Må ikke glemme NGOer [4], dem er like skyldige. Vi kan kalle dem for "de 4 onde".

Det vi ser at "de 4 onde" lyver, skaper krig og hjelper terrorister. Den Europeiske befolkningen betaler for dette krig.

Det blir kaos i landet, så kommer "de 4 onde" inn å sier at det er synd på de som ikke er blitt drept av "de 4 onde". Derfor må vi i Europa følge "de 4 onde" gode forståelse og medmenneskelighet å ikke klage, men å vise medmenneskelighet til disse. Den Europeiske befolkningen betaler for denne import av folk ved å huse, mate, gi dem lønn og fordeler andre i landet ikke kan få.

En følge av dette er at det skjer ran, vold, voldtekter, drap og terror. Svaret fra "de 4 onde" er at dette må vi akseptere. 

Selv om det er "de 4 onde" med viten og vilje er skaperen av all denne ondskapen.

Er det ikke på tide å stille "de 4 onde" til ansvar for sine handlinger?


Referanser:
[1] A London Attacker and UK Covert Operations in Syria and Libya
http://www.informationclearinghouse.info/47203.htm

[2] Mayor to innocent civilians: Get used to horrific terror attacks
http://www.wnd.com/2017/06/mayor-to-innocent-civilians-get-used-to-horrific-terror-attacks/

[3] Hillary Emails Reveal True Motive for Libya Intervention
Newly disclosed emails show that Libya’s plan to create a gold-backed currency to compete with the euro and dollar was a motive for NATO’s intervention.
https://www.foreignpolicyjournal.com/2016/01/06/new-hillary-emails-reveal-true-motive-for-libya-intervention/

Det er en død link (sensurert) så jeg legger den med her.

https://wikileaks.org/clinton-emails/Clinton_Email_December_Release/C05779612.pdf

[4] Humanitarian Wars and Their NGO Foot-Soldiers
https://mises.org/library/humanitarian-wars-and-their-ngo-foot-soldiers

Published in Blogg
© 2016 Tor Anders Engen