TAE art1Andre flauser

'Forskere er de enkleste folk å lure'. Ett kjent utsagn som har en viktig kommentar som ofte blir fjernet.

På engelsk har vi denne setningen som ofte blir brukt av James Randi (Skeptikere Gud for noen lettlurte mennesker).

Scientists are the easiest people to fool. Eller på norsk "Forskere er de enkleste folk å lure."

Men som alt tryllekunstneren James Randi driver på med, er ikke alltid troverdig. Ikke bare at han saboterer forsøk eller lyver. Er det ikke forståelig at han "glemmer" at Arthur C. Clarke har brukt denne setningen. Kommer med en kommentar på dette.

And it is an good reason for it this. Scientist study nature, and nature never cheats. But some people's do. They bend the evidence. And that's the scientists often forget. Eller på norsk "Det er en god grunn for dette. Forsker forsker på naturen. Naturen vil aldri jukse. Men noen mennesker gjør det. De forvrenger bevisene. Forskerne har en tendes å glemme det.

Da blir setningen litt mer forståelig. Ikke den nedlatende holdningen James Randi kommer med.

Hvor kommer ordet "konspirasjonsteori" fra?

Vi hører at journalister og andre "skeptikere" kommer med ordet "konspirasjonsteori". Hvis det er noe som ikke stemmer med deres virkelighetsoppfatning.

Selv om journalister kommer med "konspirasjonsteori" ganske ofte. Men da blir det omdøpt til "tilfeldighetsteorier". Nok om det.


Men tilbake til ordet "konspirasjonsteori". Har den ett opphav? Ja. Den har sitt opphav fra CIA (Central Intelligence Agency).

I 1967 skapte CIA ordet "Conspiracy Theorists / konspirasjonsteoretikere". Grunnen var å angripe enhver person som utfordret den "offisielle" oppfatningen. Dette er beskrevet i CIA dokument 1035-960 med tittel "Countering Criticism of the Warren Report" (frigitt via FOIA i 1976). CIA dokumentet 1035-960 gir råd til sine medløpere i media om å "motvirke og diskreditere påstander om konspirasjonsteoretikere", og antyder at de vil "fremme propagandamidler til å svare og imøtegå angrep på kritikerne gjennom bokanmeldelser og kronikker ... "Listen over metoder er foreslått i intensjonen, som til sammen gir en lieste over feilslutninger for praktisk bruk, inkluderer:

a) Å "påpeke, som er gjeldende, at kritikerne er":

"Viet med teorier som er vedtatt før bevisene"
"Politisk interessert"
"Økonomisk interessert"
"Hissig og unøyaktig i sin forskning"
"Betatt av sine egne teorier."

b) Å hevde at ...

"Ingen signifikant nye bevis har dukket opp som Kommisjonen ikke har vurdere."
"Kritikere vanligvis overvurdere bestemte elementer og ignorere andre. De har en tendens til å legge mer vekt på de erindringer av enkelte vitner ... og mindre på ballistikk, obduksjon og fotografisk bevis."
"Konspirasjon i stor skala ofte foreslått ville være umulig å skjule i USA ..."
"Kritikere har ofte blitt forledet av en form for intellektuell stolthet: de belyser på noen teorier og forelske seg i det, de også spotter kommisjonen fordi dem ikke alltid svarte på alle spørsmål med en enkel avgjørelse på det ene eller den andre.."

"Oswald ville ikke ha vært noe fornuftig persons valg for en medsammensvoren."
"Når det gjelder anklage kommisjonens rapport var et hurtigarbeid, den ble ferdig tre måneder før fristen. Men i den grad at kommisjonen forsøkt å fremskynde sin rapport, dette var i stor grad på grunn av press fra uansvarlig spekulasjon allerede fremmet. I noen tilfeller kommer der fra samme kritikerne som, nekter å innrømme sine feil, nå kommer med ny kritikk. "
"Slike vage beskyldninger som at "mer enn ti mennesker har mistet livet på mystisk vis " i løpet av Warren-undersøkelseskommunisjonen, kan alltid forklares naturlig f.eks . at de berørte enkeltpersoner har for det meste døde av naturlige årsaker ... " 

c) Og anbefales ...

"Der det er mulig, angrep spekulasjon ved oppmuntre til å henvisning til selve Kommisjonens Rapporter. Fordomsfri utenlandske lesere bør fortsatt bli imponert over den omsorg, grundighet, saklighet og hastigheten til kommisjonen arbeidet. Anmeldere av andre bøker kan bli oppmuntret til å legge til sin betraktning med den ideen om å referer til selve rapporten, at de fant den langt mer overlegen enn det arbeid kritikere har gjort. "

konspirasjonsteori
Så hvis en person ytrer ordet "konspirasjonsteori" spør om personen er en CIA agent.

1] http://themindrenewed.com/resources/documents/369-doc002

Cosmic Top Secret er en gyldig gradering

Leser man f.eks. diverse UFO bøker dukker graderingen 'Cosmic Top Secret' opp av og til i bøkene. Dette er blitt stemplet som tull av mange skeptikere.
BBC Quiz showet QI ble også 'Cosmic Top Secret' graderingen latterliggjort av Steven Fry.
Problemet er at det er en gradering som heter 'Cosmic Top Secret'. Vet selv om to personer som har hatt denne graderingen. Dette er kun en 'Top Secret' NATO gradering. Her er bevist at graderingen finnes [1]

 shapeCTS

[1] http://www.nato.int/cps/en/natolive/91523.htm

© 2016 Tor Anders Engen